O szkole

Historia szkoły

     

Otwarcie Szkoły Podstawowej                    Otwarcie Kompleksu sportowo-rewalid.       Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego

 

 • 1 IX 1991 r. otwarcie Szkoły Podstawowej Specjalnej
 • 1991 r. - rozpoczęcie działalności Teatru "9" przy Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej
 • 1991 - 1994 - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczą się w klasach z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • 1994 r. - pierwsze zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • 1995 r. - utworzenie pierwszego oddziału dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny
 • 1997 r. - I Przegląd Teatralny i Recytatorski Bliskie Spotkania
 • 1998 r. - dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim zostają objęte obowiązkiem szkolnym
 • 1999 r. - utworzenie pierwszego oddziału dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - Zespół Rewalidacyjno- Wychowawczy
 • 1999 r. - utworzenie Sekcji Terenowej "9" Olimpiad Specjalnych
 • 1 IX 1999 r. - zmiana nazwy na Zespół Szkół Specjalnych
 • 1 IX 2000 r. - utworzenie Odddziału Przysposobiającego do pracy
 • 31 V 2001 r. - nadanie Szkole imienia Weroniki Sherborne
 • 2005 r. - rozpoczęcie działalności Koła Ekologicznego "Zieloni" Polskiego Klubu Ekologicznego w Gliwicach
 • 24 II 2011 r. - reaktywacja Stowarzyszenia - Jestem - wspierającego działalność Szkoły
 • 1 IX 2011 r. - utworzenie Szkoły Przysposabiającej do Pracy
 • 14 X 2011 r. - otwarcie Kompleksu sportowo-rewalidacyjnego
 • 15 XI 2011 r. - wręczenie Orderu Uśmiechu prof. Marcie Bogdanowicz i I Turniej Uśmiech
 • 1 IX 2015 r. - utworzenie oddziału dla uczniów z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera w normie intelektualnej oraz z niepełnosprawnością inyelektualną w stopniu umiarkowanym
 • 1 IX 2015 r. - wprowadzenie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • 2014 - 2015 - otwarcie specjalistycznych sal: Sali Doświadczania Świata, Sali Integracji Sensorycznej, Biofeedback

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
  ul. Przedszkolna 1
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
 • (+32) 431-29-91

Galeria zdjęć