OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY W POWIECIE RYBNICKIM W ZAKRESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 

 

Pomagamy dzieciom i rodzinom dzieci
od wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością do rozpoczęcia nauki
w szkole ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia:

 • Posiadającym opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju

 • Orzeczenie o niepełnosprawności

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 • Informację od lekarza

Zapraszamy też rodziców których niepokoi coś w rozwoju pociechy!!!

ZADANIEM OŚRODKA JEST:

 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów
  i innych specjalistów
  ;

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka i wskazywanie form specjalistycznej pomocy;

 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

 • zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach;

 • monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

 

Zespół Szkół Specjalnych im W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach
ul. Przedszkolna 1

tel. 32 43 12 991, mail: zssczerwionka-leszczyny@wp.pl

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
  ul. Przedszkolna 1
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
 • (+32) 431-29-91

Galeria zdjęć