• zebranie z rodzicami
     • Zebranie rodziców

     • Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie rodziców, które odbędzie się dnia 05.09.2022r. (tj. wtorek) o godzinie 15:30 na świetlicy szkolnej. 

       

       

    • Pan Jezus
     • VIII Powiatowy Konkurs religijny „Jezu ufam Tobie”

     • VIII Powiatowy Konkurs religijny „Jezu ufam Tobie”

      W czerwcu 2022 r. już po raz ósmy odbył się w Zespole Szkół Specjalnych w
      Leszczynach Powiatowy Konkurs Plastyczny o Tematyce Religijnej pt. „Jezu Ufam Tobie” a
      jego rozstrzygnięcie miało miejsce w poniedziałek 20 czerwca. W konkursie brało udział 15
      uczniów z: SP z Książenic, SP nr 3 z Leszczyn, SP nr 1 z Leszczyn, SP z Palowic, ZSS z Żor,
      ZSS z Leszczyn oraz uczniowie z POPP z Książenic i ZSS Leszczyn. Celem konkursu było:
      zapoznanie dzieci z Bożym Miłosierdziem, z objawieniami Pana Jezusa siostrze Faustynie ,
      oraz rozwijanie talentów artystycznych u dzieci.
      W skład komisji konkursowej weszli: Pani Agnieszka Połednik– przewodnicząca jury, Pani
      Bożena Chrustek – członek jury, Pani Magdalena Gawrych - Kapusta – członek jury.
      Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom zdolności artystyczno-plastycznych. Jury
      dokonało oceny prac w poszczególnych kategoriach, biorąc pod uwagę zgodność tematyczną,
      estetykę pracy, oryginalność w doborze środków wyrazu artystycznego. Zwycięzcami zostali
      w kategorii:
      I grupa - uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych i POPP
      I miejsce – Anna Radecka SP Książenice
      II miejsce - Agata Podorska SP Książenice
      II miejsce- Natalia Kowolik POPP przy SP 3 w Leszczynach
      III miejsce – Emilia Chrószcz SP Książenice
      III miejsce – Emilia Brych i SP Palowice
      Wyróżnienie- Agata Steuer SP 1 Leszczyny
      Wyróżnienie- Klaudia Dragon SP 3 Leszczyny
      II grupa - uczniowie szkół specjalnych
      I miejsce – Paulina Szczęsny ZSS Leszczyny
      II miejsce – Oliwia Dyderska – ZSS Żory
      III miejsce – Marek Gruszka ZSS Leszczyny

      Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy a pozostali uczestnicy upominki.
      Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców i sponsorom, dzięki którym konkurs ten został
      wzbogacony wieloma wspaniałymi nagrodami. Młodym artystom gratulujemy i zapraszamy
      do udziału w konkursie za rok. 

    • jubileusz
     • Jubileusz Szkoły

     • 30 lat temu powstała nasza szkoła. Dzięki temu mogliśmy świętować jej Jubileusz. To okazja do wspomnień, które - choć minione - zawsze pozostają w pamięci i sercu.

      Jubileusz 30-lecia to bardzo ważna chwila dla nas wszystkich. Jest okazją do wzruszeń, refleksji nad mijającym czasem, podziękowań i wdzięczności. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że to co najpiękniejsze dopiero przed nami.

      Z serca wszystkim dziękujemy za minione 30 lat.

    • Z wizytą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku
     • Z wizytą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku

     • Klasa Przysposabiająca do Pracy wzięła udział w wizycie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Uczniowie opuszczający w tym roku szkolnym mury naszej szkoły mieli możliwość zapoznania się z procedurą rejestracji osoby poszukującej pracy lub bezrobotnej. Kolejnym punktem programu było spotkanie z doradcą zawodowym, który zachęcił uczniów do aktywnego poszukiwania pracy począwszy od napisania CV, a następnie udzielił informacji dotyczących podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia. Uczniowie uzyskali również informacje odnośnie praw i obowiązków przysługującym osobom poszukującym pracy i bezrobotnym. Serdecznie dziękujemy za udzielenie fachowych porady.

       

     • Skrócone godziny lekcyjne dnia 14 czerwca 2022r.

     • Informacja

      W związku z uroczystymi obchodami 30- lecia powstania naszej szkoły w dniu 14.06.2022r. lekcje są skrócone. Rano autobus szkolny jedzie bez zmian. Lekcje trwają od godziny 7.30 do 12.40.

      Autobus szkolny odjeżdża o godz. 12.45

    • "Bieg po zdrowie"
     • "Bieg po zdrowie"

     • "Bieg po zdrowie" pod takim hasłem odbyły się dzisiaj zajęcia w naszej szkole w ramach programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla dzieci i młodzieży opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem stojącym przed dorosłymi zwłaszcza w odniesieniu do środowiska rodzinnego i szkolnego. Jest na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze. W ramach zajęć uczniowie mogli poznać skutki palenia papierosów, zobaczyć prezentację multimedialną, a także byli świadkami eksperymentu z jajkiem. Podczas zajęć zostały również omówione postawy asertywne. Dodatkowo młodsi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zawodach biegowych.

    • Zdjęcie grupowe
     • Wycieczka do Leśnego  Parku Niespodzianek

     • W dniu 31.05.2022 w ramach obchodów Dnia Dziecka i Dnia Sportu cała nasza szkoła wyjechała na wycieczkę do Leśnego  Parku Niespodzianek w Ustroniu. Nasz wyjazd był okazją do zabawy, kontaktu z przyrodą i wspólnego spędzania czasu. W trakcie wycieczki każda z klas miała okazję  spacerować  po ścieżkach edukacyjnych, alei bajkowej oraz być w sowiarni i sokolarni, oglądając pokazy ptaków. Nasi uczniowie doskonale bawili się również na placu zabaw. Pogoda nam dopisywała, humory też! Zobaczcie sami oglądając zdjęcia!

      A.Nowak, J.Bugdoł

       

      Cała fotorelacja: https://www.facebook.com/ZSSLeszczyny/posts/1436833446750684

       

    • VIII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE RELIGIJNEJ „JEZU UFAM TOBIE”
     • VIII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE RELIGIJNEJ „JEZU UFAM TOBIE”

     • REGULAMIN

         ORGANIZATOR:

      •  Zespół  Szkół  Specjalnych  ul. Przedszkolna 1,  
       44-238 Czerwionka- Leszczyny  Tel./ fax  324312991,
       zssczerwionka-leszczyny@wp.pl

      CELE KONKURSU:

       Duchowo – artystyczno – integracyjne.   

      • Poznanie Miłosierdzia Bożego

      • Zachęcanie do modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia, do ufności w Boże Miłosierdzie.

      • Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci. 

      ADRESACI   KONKURSU:

      • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII SP, uczniów Szkół Specjalnych i Integracyjnych na wszystkich poziomach nauczania(również SPdP) oraz dla dzieci z POPP (kl. IV-VIII )

      • Z jednej placówki może brać udział dwóch uczestników + dwoje dzieci z POPP

      • Uczniowie malują portret Jezusa Miłosiernego ( według wzoru podanego wyżej). Proponowana technika to rysunek pastelą. Format pracy A4.

      • Prace konkursowe muszą być opisane: Imię nazwisko uczestnika, klasa, szkoła, opiekun.

      • TERMIN  przesyłania prac do 15.06.2022 r.  

      • ADRES:

       Konkurs "Jezu ufam Tobie VIII" 

                 Zespół Szkół Specjalnych 

                 ul. Przedszkolna 1, 

                 44-238 Czerwionka-Leszczyny

      • KRYTERIA OCENY:

      • Prace oceni i wyłoni zwycięzców komisja konkursowa.

      • Ocenie podlegać będzie  zgodność  tematyczna, estetyka pracy oraz wkład artystyczny.

      • Ogłoszenie wyników nastąpi 21czerwca 2022r . Informacje będą umieszczone na stronie internetowej szkoły. Nagrody i dyplomy będą do odboru w szkole

      • Werdykt komisji jest ostateczny i niepodważalny.

      • Proszę uzyskać zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych dzieci do celów konkursowych (umieszczenie prac na str. Internetowej, Facebooku                w gazetach lokalnych).

      • Potwierdzeniem udziału w konkursie jest wysłanie prac konkursowych oraz formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych  na  emaila: basiabanczyk@poczta.onet.pl 

      SERDECZNIE ZAPRASZAM  DO UDZIAŁU 

    • Zawodnicy
     • V Śląski Dzień Trekkingowy Olimpiad Specjalnych "Z kijkami marsz"

     • W dniu 17.05.2022 nasi zawodnicy uczestniczyli w zawodach Olimpiad Specjalnych. Braliśmy udział w V Śląskim Dniu Trekkingowym Olimpiad Specjalnych "Z kijkami marsz" w Tarnowskich Górach. Nasz klub sportowy "Dziewiątka" godnie reprezentowali Bartek, Paulina, Martyna z klasy 7u oraz Lena z 4/5b. Wszystkim gratulujemy!!!  Lena zdobyła złoty medal, Paulinka srebrny a Bartek i Martyna zajęli 5 miejsce w swoich kategoriach wiekowych.

      Wielkie brawa dla całej ekipy!!!

      A.Nowak, B.Gajek

    • Z wizytą na Warsztatach Terapii Zajęciowej.
     • Z wizytą na Warsztatach Terapii Zajęciowej.

     • Tym razem klasy Przysposabiające do Pracy miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czerwionce. Dzięki uprzejmości kierownictwa warsztatów nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach wszystkich pracowni pod okiem starszych kolegów oraz terapeutów. Zajęcia w WTZ odbywają się w następujących pracowniach:

      - pracownia plastyczno-ceramiczna,

      - pracownia krawiecka,

      - pracownia techniczna,

      - pracownia gospodarstwa domowego,

      - pracownia informatyczno-introligatorska,

      - pracownia dekoratorska,

      - pracownia ekspresji artystycznej.

      Dodatkowo prowadzone są zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej oraz terapii psychologicznej i pedagogicznej.

      Aby zostać uczestnikiem Warsztatów należy posiadać orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

      Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie:)

    • Wizyta studyjna w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Żorach
     • Wizyta studyjna w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Żorach

     • Klasy Przysposabiające do Pracy miały możliwość wzięcia udziału w wizycie studyjnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja” w Żorach. Zakład od stycznia 2011 roku prowadzi Bar Mleczny „Krówka”, natomiast od 22 czerwca 2021 roku prowadzi również Restaurację „Oberyba”, które znajdują są w centrum Żor, blisko rynku. Lokale serwują smaczne i stosunkowo niedrogie potrawy, o czym mogliśmy się osobiście przekonać. Zakład dysponuje również placem piknikowym pod zabawy biesiadne na wolnym powietrzu oraz salą bankietową z pełną obsługą i wyśmienitą kuchnią, oferuje także usługi ogrodnicze, w szczególności zakładanie, koszenie i regeneracji trawników, nasadzanie roślin. Zakład zatrudnia osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (bez względu na symbol znajdujący się w orzeczeniu) oraz w stopniu umiarkowanym z symbolem 01-U, 02-P, 12-C. Na koniec mogliśmy się zapoznać z historią Żor oraz przejść przez rynek. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

    • "Smak życia czyli debata o dopalaczach"
     • "Smak życia czyli debata o dopalaczach"

     • W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w program profilaktyki uniwersalnej "Smak życia, czyli debata o dopalaczach". Organizatorem programu jest Śląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku. W ramach zajęć starsi uczniowie mogli poznać skutki zażywania dopalaczy, zobaczyć prezentację multimedialną, a także wysłuchać prelekcji zaproszonego gościa, który sam kiedyś miał problem z uzależnieniem. Zajęcia miały również na celu wykształcenie postawy asertywnej.

    • Otuleni - Pomoc dla seniora.
     • Otuleni - Pomoc dla seniora.

     •  

      Nasza społeczność szkolna przyłączyła się do Akcji Otuleni Pomoc dla seniora. Wolontariusze zbierali artykuły higieniczne, które były bardzo potrzebne naszym seniorom z Domu Pogodnej Starości im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Bełku. Wolontariusze posegregowali artykuły i odpowiednio je zapakowali, tak aby opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu mogli je dostarczyć na miejsce. Bardzo dziękujemy za okazane serce i pomoc całej społeczności szkolnej.

    • Warsztaty z profilaktyki zdrowotnej.
     • Warsztaty z profilaktyki zdrowotnej.

     • Dnia 22.04.2022r w naszej szkole odbyły się warsztaty z profilaktyki zdrowotnej, w której uczestniczyli uczniowie klas młodszych. Spotkanie odbyło się z higienistką stomatologiczną Panią Karoliną i jej asystentką. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach, które sprawiły im dużo radości, a także pogłębiły wiedzę z zakresu pielęgnacji jamy ustnej. Zapraszamy do fotorelacji.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
   • zssczerwionka-leszczyny@wp.pl
   • (+32) 431-29-91
   • ul. Przedszkolna 1 44-238 Czerwionka-Leszczyny Poland
  • Logowanie