• Ogłaszamy nabór dodatkowy

    • KREATYWNI NAUCZYCIELE TO KREATYWNI UCZNIOWIE

     Komisja rekrutacyjna ogłasza nabór uzupełniający do projektu FERS

     „Kreatywni nauczyciele to kreatywni uczniowie”

     Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie
     wypełnionego formularza rekrutacyjnego w sekretariacie szkoły
     do dnia 12.03.2024 (wtorek) do godziny 15.00.

     Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin Rekrutacji dostępne są na stronie

     internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

     Jednocześnie informujemy, że 12.03.2024 o godzinie 15:30 w sali
     nr 40 odbędzie się test sprawdzający znajomość języka angielskiego na

     poziomie A1.

     Zakwalifikowana osoba będzie miała możliwość udziału w obserwacji pracy w szkole specjalnej w Rumunii.

      

      

    • „Kreatywni nauczyciele to kreatywni uczniowie - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych kadry pedagogicznej."

    •  

     Mamy niezwykłą przyjemność ogłosić że Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne znalazł się na liście dofinansowanych programów w ramach FRSE

     Tytuł: „Kreatywni nauczyciele to kreatywni uczniowie”- podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych kadry pedagogicznej

     Grupa docelowa: Nauczyciele ZSS

     Dzialania: kurs ICT we Francji, kurs językowy na Malcie, job shadowing w Rumunii

     Cel główny: podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych kadry pedagogicznej

     Efekty:

     • podniesienie kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli
     • zwiększenie efektów kształcenia
     • podniesienie jakości pracy nauczycieli
     • rozwój kompetencji ICT
     • poznanie nowoczesnych metod pracy z uczniami
     • zdobycie nowych marzędzi służących poprawie kształcenia i wychowania
     • zwiększenie kompetencji nauczycieli, pedagogów i psychologów w pracy z młodzieżą o różnych potrzebach edukacyjnych

      

     Poniżej dokumenty do pobrania.

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
   • (+32) 431-29-91
   • ul. Przedszkolna 1
    44-238 Czerwionka-Leszczyny
    Poland
  • Logowanie