• Ogłaszamy nabór dodatkowy

   • KREATYWNI NAUCZYCIELE TO KREATYWNI UCZNIOWIE

    Komisja rekrutacyjna ogłasza nabór uzupełniający do projektu FERS

    „Kreatywni nauczyciele to kreatywni uczniowie”

    Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie
    wypełnionego formularza rekrutacyjnego w sekretariacie szkoły
    do dnia 12.03.2024 (wtorek) do godziny 15.00.

    Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin Rekrutacji dostępne są na stronie

    internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

    Jednocześnie informujemy, że 12.03.2024 o godzinie 15:30 w sali
    nr 40 odbędzie się test sprawdzający znajomość języka angielskiego na

    poziomie A1.

    Zakwalifikowana osoba będzie miała możliwość udziału w obserwacji pracy w szkole specjalnej w Rumunii.

     

     

   • „Kreatywni nauczyciele to kreatywni uczniowie - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych kadry pedagogicznej."

   •  

    Mamy niezwykłą przyjemność ogłosić że Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne znalazł się na liście dofinansowanych programów w ramach FRSE

    Tytuł: „Kreatywni nauczyciele to kreatywni uczniowie”- podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych kadry pedagogicznej

    Grupa docelowa: Nauczyciele ZSS

    Dzialania: kurs ICT we Francji, kurs językowy na Malcie, job shadowing w Rumunii

    Cel główny: podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych kadry pedagogicznej

    Efekty:

    • podniesienie kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli
    • zwiększenie efektów kształcenia
    • podniesienie jakości pracy nauczycieli
    • rozwój kompetencji ICT
    • poznanie nowoczesnych metod pracy z uczniami
    • zdobycie nowych marzędzi służących poprawie kształcenia i wychowania
    • zwiększenie kompetencji nauczycieli, pedagogów i psychologów w pracy z młodzieżą o różnych potrzebach edukacyjnych

     

    Poniżej dokumenty do pobrania.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  • Kontakt

  • Logowanie