• O programie

    • SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI to sposób efektywnego oszczędzania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. 

     Oszczędzanie w SKO to światna szkoła rozsądnego gospodarowania pieniędzmi, a ta umiejętność bardzo przydaje się w dorosłym życiu.

     CELE I ZADANIA SKO

     • wyrobienie wśród uczniów nawyku świadomego oszczędzania
     • rozwijanie świadomości i przedsiębiorczości
     • popularyzacja wiedzy ekonomicznej
     • integracja zespołów klasowych

      

     REGULAMIN SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI

     1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem banku PKO BP w Rybniku odzdział w Czerwionce-Leszczynach
     2. Członkiem SKO może być każdy uczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach
     3. Uczeń otzrymuje książeczkę SKO
     4. Wpłat i wypłat dokonuje uczeń bezpośrednio u opiekuna SKO według ustalonego harmonogramu
     5. Wypłatę pieniędzy (powyżej 20 zł) uczeń zgłasza opiekunowi SKO lub wychowawcy na trzy dni przed żądanym terminem
     6. Opiekun SKO systematycznie wpłaca oszczędzane pieniądze na konto SKO w banku PKO BP oddział Czerwionka-Leszczyny
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
   • (+32) 431-29-91
   • ul. Przedszkolna 1
    44-238 Czerwionka-Leszczyny
    Poland
  • Logowanie