Zakres działalności szkoły, informacja w tekście łatwym do czytania i rozumienia

   • Zakres działalności szkoły, informacja w tekście łatwym do czytania i rozumienia

   • Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne

    ul. Przedszkolna 1 Czerwionka- Leszczyny

    Zapewnia: 

    Wspomaganie rozwoju ucznia

    Naukę w klasach:

    • Szkole Podstawowej
    • Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
    • Klasach dla uczniów z autyzmem w tym z zespołem Aspergera (także w normie intelektualnej)
    • Zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim

    Dodatkowo:

    • Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju
    • Zajęcia w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym

     Szkoła zapewnia zajęcia:

    • Rewalidacyjne
    • Logopedyczne
    • Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
    • Integracji Sensorycznej
    • w sali Doświadczania Świata
    • Biofeedback
    • Terapii ruchowej
    • Muzykoterapii
    • Arteterapii

    Uczniowie biorą też udział w:

    • Kole teatralnym "Zetki"
    • Olimpiadach Specjalnych Polska - sekcja terenowa "9"
    • Zajęciach artystycznych POPP
    • Kołach szkolnych (sportowe, muzyczne, plastyczne, informatyczne, kulinarne itp.)

    Nasi specjaliści:

    • Psycholog
    • Logopeda
    • Oligofrenopedagog
    • Surdopedagog
    • Tyflopedagog
    • Terapeuta ruchowy
    • Terapeuta Integracji Sensorycznej
    • Terapeuta Snoezelen (sala doświadczania świata)
    • Terapeuta metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
    • Terapeuta Biofeedback
    • Nauczyciel Gimnastyki Korekcyjnej

     Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej, dwudaniowe obiady w stołówce oraz bezpłatny dojazd autobusem szkolnym.
     

    Warunki przyjęcia do Szkoły:

    • ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
     (wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)
    • ZŁOŻENIE PODANIA O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY

    Warunki przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

    • AKTUALNE ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
     (wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)
    • ZŁOŻENIE PODANIA O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY
    • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE, ŻE DZIECKO NIE MA PRZECIWWSKAZAŃ DO NAUKI
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
   • (+32) 431-29-91
   • ul. Przedszkolna 1
    44-238 Czerwionka-Leszczyny
    Poland
  • Logowanie