• Profil Szkoły

    • Zapraszamy do obejrzenia filmów o Szkole.

     Film_tu_sie_duzo_dzieje_2.mp4

     Film promujący Szkołę

      

     plakat promujący szkołę

      

     Zespół Szkół Specjalnych jest placówką nowoczesną, innowacyjną
     i przyjazną środowisku, która zapewnia:

      

     Wszechstronne wspomaganie rozwoju ucznia

     Przygotowuje go do aktywnego i twórczego życia rodzinnego, kulturalnego i społecznego

     Naukę w klasach o małej liczbie uczniów w:
      

     • Szkole Podstawowej
     • Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
     • Klasach dla uczniów z autyzmem w tym z zespołem Aspergera (także w normie intelektualnej)
     • Zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim

      

     Ponadto prowadzimy:

     • Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju

      

     Szkoła zapewnia zajęcia:

     • Rewalidacyjne
     • Logopedyczne
     • Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
     • Integracji Sensorycznej
     • w sali Doświadczania Świata
     • Biofeedback
     • Terapii ruchowej
     • Muzykoterapii
     • Arteterapii
     • Trening Umiejętności Społecznych

      

     Uczniowie biorą też udział w:

     • Kole teatralnym "Zetki"
     • Olimpiadach Specjalnych Polska - sekcja terenowa "9"
     • Zajęciach artystycznych POPP
     • Kołach szkolnych (sportowe, muzyczne, plastyczne, informatyczne, kulinarne itp.)

      

     Nasi specjaliści:

     • Psycholog
     • Logopeda
     • Oligofrenopedagog
     • Surdopedagog
     • Tyflopedagog
     • Terapeuta ruchowy
     • Terapeuta Integracji Sensorycznej
     • Terapeuta Snoezelen (sala doświadczania świata)
     • Terapeuta metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
     • Terapeuta Biofeedback

      

      Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej, dwudaniowe obiady w stołówce oraz bezpłatny dojazd autobusem szkolnym.

      

      

     Warunki przyjęcia do Szkoły:

      

     • ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
      (wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)

       
     • ZŁOŻENIE PODANIA O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY

      

     Warunki przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej
     do Pracy:

     • AKTUALNE ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
      (wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)

       
     • ZŁOŻENIE PODANIA O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY
       
     • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE, ŻE DZIECKO NIE MA PRZECIWWSKAZAŃ DO NAUKI


         Warunki przyjęcia na zajęcia Wczesnego               Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD)

     • OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
      (wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)

       
     • ZŁOŻENIE PODANIA O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA


      

      POBIERZ: podanie o przyjęcie dziecka do szkoły.pdf

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
   • (+32) 431-29-91
   • ul. Przedszkolna 1
    44-238 Czerwionka-Leszczyny
    Poland
  • Logowanie