O szkole

Profil Szkoły

Zapraszamy do obejrzenia filmów o Szkole.

Film_tu_sie_duzo_dzieje_2.mp4

Film promujący Szkołę

 

 

Zespół Szkół Specjalnych jest placówką nowoczesną, innowacyjną
i przyjazną środowisku, która zapewnia:

 

Wszechstronne wspomaganie rozwoju ucznia

Przygotowuje go do aktywnego i twórczego życia rodzinnego, kulturalnego i społecznego

Naukę w klasach o małej liczbie uczniów w:
 

 • Szkole Podstawowej
 • Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
 • Klasach dla uczniów z autyzmem w tym z zespołem Aspergera (także w normie intelektualnej)
 • Zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim

 

Ponadto prowadzimy:

 • Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Zajęcia w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym

 

Szkoła zapewnia zajęcia:

 • Rewalidacyjne
 • Logopedyczne
 • Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Integracji Sensorycznej
 • w sali Doświadczania Świata
 • Biofeedback
 • Terapii ruchowej
 • Muzykoterapii
 • Arteterapii

 

Uczniowie biorą też udział w:

 • Kole teatralnym "Zetki"
 • Olimpiadach Specjalnych Polska - sekcja terenowa "9"
 • Zajęciach artystycznych POPP
 • Kołach szkolnych (sportowe, muzyczne, plastyczne, informatyczne, kulinarne itp.)

 

Nasi specjaliści:

 • Psycholog
 • Logopeda
 • Oligofrenopedagog
 • Surdopedagog
 • Tyflopedagog
 • Terapeuta ruchowy
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Terapeuta Snoezelen (sala doświadczania świata)
 • Terapeuta metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Terapeuta Biofeedback
 • Nauczyciel Gimnastyki Korekcyjnej

 

 Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej, dwudaniowe obiady w stołówce oraz bezpłatny dojazd autobusem szkolnym.

 

Warunki przyjęcia do Szkoły:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)
 • złożenie podania o przyjęcie do Szkoły

 

Warunki przyjęcia do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:

 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)
 • złożenie podania o przyjęcie do Szkoły
 • zaświadczenie lekarskie, że dziecko nie ma przeciwwskazań do nauki

 

 POBIERZ: PODANIE O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
  ul. Przedszkolna 1
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
 • (+32) 431-29-91

Galeria zdjęć