• Turniej Uśmiech w Naszej Szkole

                    

  15 listopada 2011r. w Zespole Szkół Specjalnych Pani Profesor Marta Bogdanowicz została pasowana na Kawalera Orderu Uśmiechu. Na pamiątkę tego pięknego zdarzenia co roku w Zespole Szkół Specjalnych  odbywa się Turniej Uśmiech, który stał się  cyklicznym integracyjnym spotkaniem o  charakterze sportowym.  Pierwszy Turniej odbył się  właśnie 15 Listopada 2011 roku. Inicjatorem Turnieju był nauczyciel wychowania fizycznego Adam Bugdoł. Turniej połączony jest z  Dniem Patrona Weroniki Sherborne i zawiera następujące elementy: prezentację sylwetki Weroniki Sherborne, ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego oraz zabawy sportowe.  Każdego roku Turniej odbywa się pod innym hasłem, a zabawy i ćwiczenia dobierane są tematycznie.

              26 października 2016r. odbył się kolejny Turniej Uśmiech w naszej szkole, a ponieważ Zespół Szkół Specjalnych obchodzi 25 - lecie to pod hasłem: "Słoneczny, bo Jubileuszowy Turniej Uśmiech". Naszymi gośćmi były przedszkolaki z Przedszkola nr 1 "Promyczek", Przedszkola nr 10 "oraz Przedszkola nr 7 "Misia Uszatka" z Rybnika. Wraz z najmłodszymi uczniami naszej szkoły przystąpili najpierw do ćwiczeń Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, a później do konkurencji, które odbywały się na żółtych pasmach materiału symbolizujących promyk słońca. Za wygraną konkurencję drużyna odsłaniała jeden puzzel, a po odkryciu ostatniego ukazał się wszystkim symbol Turnieju Uśmiech - uśmiechnięte słoneczko. Każdy uczestnik otrzymał medal i słodki upominek.

  Organizatorzy Turnieju: Maria Kala, Justyna Bugdoł, Wanda Kurpanik, Agnieszka Nowak, Marzena Bartoszek oraz opiekunowie grup zgodnie orzekli, że "takiego" Turnieju jeszcze u nas nie było. Dzieci bawiły się świetnie, były solidnie przygotowane, a na ich buziach gościł szczery uśmiech. Więc dziękujemy i zapraszamy za rok!

  Turniej wspomagali jak co roku wolontariusze z Gimnazjum nr 2 w Leszczynach, którym również bardzo serdecznie dziękujemy!

  Historia_Turnieju_Usmiech.pptx

  21.03.2017 09:31 | więcej »
 • MRR w Naszej Szkole

  METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO
  WERONIKI SHERBORNE
  W NASZEJ SZKOLE

     Z KART HISTOII:
  1994r. - pierwsze zajęcia MRR w szkole
  31.05.2001r. - Uchwała Rady Powiatu o nadaniu imienia Weroniki Sherborne
  2002/2003 - Badania nad efektywnością MRR Weroniki Sherborne prowadzone w kraju przez prof. Martę Bogdanowicz za pomocą skal SOZ - D oraz SOZ - R - prowadzone były również w ZSS
  2003/2004 - Badania dotyczące roli Metody Weroniki Sherborne w stymulowaniu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym przy pomocy skali Eurofit Special prowadzone przez dr Danutę Zwolińską - prowadzone były między innymi
  w ZSS
  15.11. 2011r. - Pasowanie na Kawalera Orderu Uśmiechu prof. Marty Bogdanowicz. Pierwszy Turniej "Uśmiech" dla upamiętnienia ww. zdarzenia. Turniej "Uśmiech" odbywa się cyklicznie jako integracyjne spotkania o charakterze sportowym. Inicjatorem Turnieju był nauczyciel wychowania fizycznego Adam Bugdoł. Turniej jest połączony z Dniem Patrona. Uczniowie poznają: sylwetkę Patrona Weroniki Sherborne, Historię Turnieju "Uśmiech"; biorą udział w mini zajęciach MRR. Turniej tradycyjnie wspomagają wolontariusze
  z Gimnazjum nr 2 w Leszczynach
  25.04.2012r. - Warsztaty MRR dla Rady Pedagogicznej ZSS prowadzone przez Dariusza Okrzesika, Lidera International Sherborne CoOperation
  16.11.2016r. - Odsłonięcie tablic przedstawiających i upamiętniających Patrona szkoły Weronikę Sherborne - jej portret, życiorys i Metodę Ruchu Rozwijającego oraz Pasowanie na Kawalera Orderu Uśmiechu prof. Marty Bogdanowicz i Turniej "Uśmiech"

  W naszej Szkole udział w zajęciach Metodą Ruchu Rozijającego biorą uczniowie Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych i Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych. Zajęcia prowadzone są w każdym oddziale raz w tygodniu przez terapeutów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
   
  22.03.2017 10:07 | więcej »
 • Marta Bogdanowicz, Alicja Kasica

  Metoda Ruchu Rozwijającego – od teorii do praktyki


  1. Weronika Sherborne - twórczyni Metody Ruchu Rozwijającego

  Jedną z metod dość powszechnie stosowanych w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie, głównie w takich krajach europejskich jak Wielka Brytania, Belgia, Szwecja, Polska, jest Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) . Została ona stworzona w latach sześćdziesiątych przez angielską nauczycielkę wychowania fizycznego, tańca i ruchu - Weronikę Sherborne. Metoda Ruchu Rozwijającego to system ruchowych  ćwiczeń–zabaw-relacji stworzony w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z małymi dziećmi. Jest przeznaczony przede wszystkim do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego lecz możliwości jego stosowania są praktycznie nieograniczone. Nazwa metody - Ruch Rozwijajacy - odzwierciedla jedno z jej głównych założeń: posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. Dzieje się to przez rozwijanie za pośrednictwem ruchu świadomości własnego ciała i istniejącej wokół przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku. Dla autorki inspiracją do stworzenia metody była działalność i twórczość jej nauczyciela - Rudolfa Labana, a także własne doświadczenia z pracy pedagogicznej.
  Weronika Sherborne urodziła się w 1922 roku w Wielkiej Brytanii. Z wykształcenia była nauczycielką wychowania fizycznego, tańca i ruchu, z czasem stała się twórcą metody, którą można by zaliczyć do dziedziny kinezyterapii.
  Przełomowym momentem w działalności Weroniki Sherborne było zetknięcie się na kursie zorganizowanym przez Krajowe Towarzystwo Higieny Psychicznej z problematyką upośledzenia umysłowego. Zaczęła ona rozwijać własne metody pracy z dziećmi dotkniętymi tym problemem oraz kształcić nauczycieli w tym kierunku.

  17.03.2017 12:26 | więcej »
 • Biografia Marty Bogdanowicz

  prof. zw. dr hab. Marta BOGDANOWICZ

  Psycholog – specjalista psychologii klinicznej dziecka. Wieloletni dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji, obecnie jego honorowa przewodnicząca. Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wieloletnia wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji.
  Autorka Metody Dobrego Startu i zabaw wczesnodziecięcych tzw. dziecięcych masażyków. Wydała ponad 300 publikacji z zakresu psychologii klinicznej dziecka, w tym ponad 30 książek naukowych i popularnonaukowych, wiele narzędzi do diagnozy ryzyka dysleksji i dysleksji rozwojowej oraz pomocy do terapii. Opracowała scenariusze filmów dydaktycznych m. in. do Metody Dobrego Startu i Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne).
  Zainteresowania naukowe: wspomaganie rozwoju dziecka, leworęczność, profilaktyka niepowodzeń szkolnych, dysleksja rozwojowa i terapia pedagogiczna.
  Jest laureatką wielu nagród m.in. Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody F. Kallimacha oraz międzynarodowego wyróżnienia – Orderu Uśmiechu.
  Najważniejsze w Edukacji dziecka jest wytworzenie motywacji do poznawania świata i uczenia sie. Jako argument dołączam wypowiedź Einsteina:
  „Nie mam żadnych szczególnych uzdolnień. Cechuje mnie tylko niepohamowana ciekawość.”
   
   
  13.12.2016 00:15 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
  ul. Przedszkolna 1
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
 • (+32) 431-29-91

Galeria zdjęć