Rekrutacja 2020/2021

Informacje dotyczące Rekrutacji

Warunki przyjęcia do Szkoły:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)
 • złożenie podania o przyjęcie do Szkoły

 

Warunki przyjęcia do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:

 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)
 • złożenie podania o przyjęcie do Szkoły
 • zaświadczenie lekarskie, że dziecko nie ma przeciwwskazań do nauki

 

 POBIERZ: PODANIE_w.s_przyjecia_dziecka_do_szkoly_03.2019r..odt

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
  ul. Przedszkolna 1
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
 • (+32) 431-29-91

Galeria zdjęć