• UWAGA!

    • ANKIETA DLA RODZICÓW

     W poniższym linku znajduje się ankieta dla rodziców dotycząca zdalnego nauczania.

     Zdalne_nauczanie_ankieta_dla_rodzicow.docx

      


      

     Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca realizacji zdalnego nauczania prowadzonego przez nauczycieli i wychowawców Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce -Leszczynach w okresie czasowego ograniczenia funkcji jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

     Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.)  od dn. 25.03.2020 nauka obowiązkowo odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     Szanowni Państwo.


     • Zajęcia nauczania zdalnego odbywają się zgodnie z ustalonym tygodniowym planem lekcji dla każdego oddziału.


     Sprawdzamy obecność uczniów na zajęciach i zapisujemy w e – dzienniku. Podstawą do wpisania obecności na lekcji jest odczytanie wiadomości w dzienniku elektronicznym, zgłoszenie się na komunikatorze społecznym, wysłanie potwierdzenia pocztą elektroniczna lub zgłoszenie się telefoniczne ucznia.

     • W przypadku niemożności wzięcia udziału w lekcji, tryb usprawiedliwiania nieobecności pozostaje bez zmian. W razie kłopotów technicznych proszę od razu zgłaszać to nauczycielowi.


     Ocenienie - nauczyciel dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia na podstawie

     a) prac pisemnych ucznia otrzymanych drogą elektroniczną,

     b) odpowiedzi ustnych ucznia uzyskanych poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej,

     c) wytworów prac ucznia przedstawionych w formie zdjęcia, scanu, mms itp.,

     d) aktywności ucznia na platformie class room,

     e) innych działań ucznia dających podstawę do oceny ucznia np. udział w konkursie, nagrywanie filmików, wykonane prace itp.,

      

     Nauczyciel udziela uczniowi bezpośrednio informacji drogą elektroniczną lub telefoniczną o ocenie i umieszcza ją w dzienniku elektronicznym.

     Nauczanie zdalne może odbywać się przez dziennik elektroniczny Vulcan, pocztę mailową, komunikację telefoniczną, komunikatory społecznościowe. Formę ustali z państwem nauczyciel przedmiotu.

     W sytuacji utrudnionego kontaktu online  materiały edukacyjne mogą zostać wysłane pocztą lub osobiście odebrane przez rodzica w miejscu i terminie ustalonym przez wychowawcę z dyrektorem. 

      

     Możecie się państwo kontaktować z nauczycielami i dyrekcją przez e-dziennik, służbową pocztę mailowa nauczycieli czy telefonicznie.

     Wszyscy nauczyciele będą z Państwem w stałym i systematycznym kontakcie.


     • Pragnę Państwa zapewnić, że nauczyciele dokładają wszelkich starań by zdalne nauczanie uczynić przystępnym dla dzieci i w miarę możliwości nieobciążającym dla Państwa.


     • Proszę, aby uczniowie wypełniali polecenia nauczycieli i wykonywali przesyłane zadania.


     •  Do dyspozycji uczniów pozostaje również pedagog, psycholog oraz nauczyciel bibliotekarz.


     • W ramach nauczania zdalnego prowadzimy również zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

      


     Drodzy Uczniowie i Rodzice.

     Nasze codzienne czynności zostały przerwane przez epidemię. To trudna emocjonalnie sytuacja.

     W związku z tym szczególnym czasem dotyczącym zawieszenia zajęć lekcyjnych w naszym kraju i niemożliwością kontaktu bezpośredniego z Państwa dziećmi i Państwem, informuję, że w przypadku ewentualnie pojawiających się problemów okresu dojrzewania, czy też koniecznością kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, czy też innych spraw, w których Państwo uważają, że mogę pomóc, informuję, że  jestem do Państwa dyspozycji poprzez e-dziennik.   

     Życzymy Wam i Waszym dzieciom zdrowia.

     Pedagog szkolny Krzysztof Samborski

     Psycholog szkolny Ewa Hercog

      

     Pedagog_radzi_-_Jak_rozmawiac_z_dzieckiem_o_koronawirusie.pdf

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
   • zssczerwionka-leszczyny@wp.pl
   • (+32) 431-29-91
   • ul. Przedszkolna 1 44-238 Czerwionka-Leszczyny Poland
  • Logowanie