UWAGA! Autobus szkolny Koronawirus Nabór na rok szkolny 2020/2021 Procedury bezpieczeństwa w szkole

Informacje dla Rodziców

UWAGA!

ANKIETA DLA RODZICÓW

W poniższym linku znajduje się ankieta dla rodziców dotycząca zdalnego nauczania.

Zdalne_nauczanie_ankieta_dla_rodzicow.docx

.............................................................................................................................................................

Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca realizacji zdalnego nauczania prowadzonego przez nauczycieli i wychowawców Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce -Leszczynach w okresie czasowego ograniczenia funkcji jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.)  od dn. 25.03.2020 nauka obowiązkowo odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szanowni Państwo.


• Zajęcia nauczania zdalnego odbywają się zgodnie z ustalonym tygodniowym planem lekcji dla każdego oddziału.


Sprawdzamy obecność uczniów na zajęciach i zapisujemy w e – dzienniku. Podstawą do wpisania obecności na lekcji jest odczytanie wiadomości w dzienniku elektronicznym, zgłoszenie się na komunikatorze społecznym, wysłanie potwierdzenia pocztą elektroniczna lub zgłoszenie się telefoniczne ucznia.

• W przypadku niemożności wzięcia udziału w lekcji, tryb usprawiedliwiania nieobecności pozostaje bez zmian. W razie kłopotów technicznych proszę od razu zgłaszać to nauczycielowi.


Ocenienie - nauczyciel dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia na podstawie

a) prac pisemnych ucznia otrzymanych drogą elektroniczną,

b) odpowiedzi ustnych ucznia uzyskanych poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej,

c) wytworów prac ucznia przedstawionych w formie zdjęcia, scanu, mms itp.,

d) aktywności ucznia na platformie class room,

e) innych działań ucznia dających podstawę do oceny ucznia np. udział w konkursie, nagrywanie filmików, wykonane prace itp.,

 

Nauczyciel udziela uczniowi bezpośrednio informacji drogą elektroniczną lub telefoniczną o ocenie i umieszcza ją w dzienniku elektronicznym.

Nauczanie zdalne może odbywać się przez dziennik elektroniczny Vulcan, pocztę mailową, komunikację telefoniczną, komunikatory społecznościowe. Formę ustali z państwem nauczyciel przedmiotu.

W sytuacji utrudnionego kontaktu online  materiały edukacyjne mogą zostać wysłane pocztą lub osobiście odebrane przez rodzica w miejscu i terminie ustalonym przez wychowawcę z dyrektorem. 

 

Możecie się państwo kontaktować z nauczycielami i dyrekcją przez e-dziennik, służbową pocztę mailowa nauczycieli czy telefonicznie.

Wszyscy nauczyciele będą z Państwem w stałym i systematycznym kontakcie.

 

 


• Pragnę Państwa zapewnić, że nauczyciele dokładają wszelkich starań by zdalne nauczanie uczynić przystępnym dla dzieci i w miarę możliwości nieobciążającym dla Państwa.


• Proszę, aby uczniowie wypełniali polecenia nauczycieli i wykonywali przesyłane zadania.


•  Do dyspozycji uczniów pozostaje również pedagog, psycholog oraz nauczyciel bibliotekarz.


• W ramach nauczania zdalnego prowadzimy również zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

 


 

............................................................................................................................................................

Informuję, że w dniach 12-10.04.2020 zajęcia dydaktyczne w szkole są zawieszone. Nauczyciele na bieżąco są do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-dziennik. Przesyłają za jego pośrednictwem oraz mailowo i na portalu fb zadania z poszczególnych przedmiotów.

 


Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem
Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest
odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl
pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice.

Nasze codzienne czynności zostały przerwane przez epidemię. To trudna emocjonalnie sytuacja.

W związku z tym szczególnym czasem dotyczącym zawieszenia zajęć lekcyjnych w naszym kraju i niemożliwością kontaktu bezpośredniego z Państwa dziećmi i Państwem, informuję, że w przypadku ewentualnie pojawiających się problemów okresu dojrzewania, czy też koniecznością kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, czy też innych spraw, w których Państwo uważają, że mogę pomóc, informuję, że  jestem do Państwa dyspozycji poprzez e-dziennik.   

Życzymy Wam i Waszym dzieciom zdrowia.

Pedagog szkolny Krzysztof Samborski

Psycholog szkolny Ewa Hercog

 

Pedagog_radzi_-_Jak_rozmawiac_z_dzieckiem_o_koronawirusie.pdf

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
    ul. Przedszkolna 1
    44-238 Czerwionka-Leszczyny
  • (+32) 431-29-91

Galeria zdjęć