• Proces naboru już się rozpoczął.

     Można składać podania.


     PODSTAWĄ PRZYJĘCIA JEST AKTUALNE ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO.


     Ze względu na terminy wykonywania badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenia
     można dostarczyć w późniejszym terminie.


     W Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sherborne działa:

     • Szkoła Podstawowa Specjalna
     • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
       

     Do szkoły podstawowej przyjmujemy dzieci i młodzież z:

     • autyzmem w tym zespołem Aspergera
     • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
     • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
     • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
     • niepełnosprawnościami sprzężonym z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna
       

     Do szkoły przysposabiającej do pracy przyjmujemy dzieci i młodzież z:

     • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
     • niepełnosprawnościami sprzężonym

       

     Warunki przyjęcia do Szkoły:

     • ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
      (wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)

       
     • ZŁOŻENIE PODANIA O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY

      

     Warunki przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

     • AKTUALNE ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
      (wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)

       
     • ZŁOŻENIE PODANIA O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY
       
     • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE, ŻE DZIECKO NIE MA PRZECIWWSKAZAŃ DO NAUKI

      

      POBIERZ: podanie o przyjęcie dziecka do szkoły.pdf

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
   • (+32) 431-29-91
   • ul. Przedszkolna 1
    44-238 Czerwionka-Leszczyny
    Poland
  • Logowanie