• Dzień otwarty
     • Dzień otwarty

     • Dzień otwarty

      Dnia 11 kwietnia 2019r. czwartek - o godzinie 12.00 w Zespole Szkół Specjalnych im. Weroniki
      Sherborne w Czerwionce - Leszczynach odbędzie się:

      DZIEŃ OTWARTY dla osób zainteresowanych kształceniem

      w Szkole Przysposabiającej do pracy,
      w Zespole Szkół Specjalnych
      im. W.Sherborne w Czerwionce - Leszczynach

      Zapraszamy:

      Rodziców i opiekunów uczniów klas 8SP i 3Gimnazjum, posiadających orzeczenie o kształceniu
      specjalnym - niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym; niepełnosprawność
      intelektualna w stopniu umiarkowanym plus sprzężenia; niepełnosprawność intelektualna w
      stopniu umiarkowanym plus autyzm; niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
      plus Zespół Aspergera
      Program Dnia Otwartego:
      * Możliwość zobaczenia fragmentu zajęć , obejrzenia szkoły, zaplecza dydaktycznego,
      opiekuńczego, terapeutycznego, sportowego, prezentacja multimedialna dotycząca szkoły
      * Możliwość zobaczenia wytworów uczniów i absolwentów, osiągnięć i sukcesów uczniów na polu
      sportowym i artystycznym
      * Spotkanie i konsultacje z Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych oraz pedagogiem na temat
      warunków przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy
      * Spotkanie i konsultacje z Dyrektorem Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach na temat
      możliwości i warunków przyjęcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkoły
      ogólnodostępnej
      * Poczęstunek przygotowany przez uczniów SPP
      Zapraszamy serdecznie rodziców z dziećmi

    • Bezpłatne konsultacje
     • Bezpłatne konsultacje

     •  

      Bezpłatne konsultacje

      Dnia 9 kwietnia 2019r. wtorek - od godziny 14.00 w Zespole Szkół Specjalnych im. Weroniki
      Sherborne w Czerwionce - Leszczynach odbędą się:

      BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA DZIECI W WIEKU od 0 do 9 lat

      Konsultacji i porad udzielać będą:
      - neurologopeda
      - psycholog
      - terapeuci integracji sensorycznej
      - terapeuta ruchowy
      - specjalista do spraw autyzmu
      - lekarz pediatra ( od godziny 15.00 )
      Dla zainteresowanych osób jest możliwość: rozmowy z Dyrektorem Szkoły na temat możliwości i
      warunków przyjęcia do Szkoły, na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz na zajęcia do
      Ośrodka Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczego.
      Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi

    • ZROZUMIEĆ DZIECKO Z ADHD - konferencja
     • ZROZUMIEĆ DZIECKO Z ADHD - konferencja

     • Serdecznie zapraszamy na konferencję:


       

      ZROZUMIEĆ DZIECKO Z ADHD

      organizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwionce-Leszczynach pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Rybnickiego Pana Damiana Mrowca i Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Pana Wiesława Janiszewskiego


       

      29 marca 2019r. (piątek) godz. 9.00

      w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym

      w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3-go Maja 36D


       

      Konferencja dedykowana jest pedagogom, psychologom, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom oraz wszystkim zainteresowanym tematyką zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi.

      Tematyka konferencji:

      • diagnoza ADHD

      • funkcjonowanie dziecka z ADHD w szkole i domu

      • pomoc dziecku z ADHD - postępowanie terapeutyczne, metody pracy w szkole i domu

        

      Mamy nadzieję, że nasza konferencja zainspiruje Państwa do dyskusji oraz wymiany doświadczeń na temat postępowania z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Przede wszystkim zaś chcemy, by była okazją do zdobycia nowej wiedzy na temat funkcjonowania dzieci z ADHD oraz wyposażyła w praktyczne wskazówki do pracy z nimi.

      Prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną z dopiskiem ,,konferencja ADHD” na adres: ppp@powiatrybnicki.pl do 27.03.2019

      Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

       

      Z poważaniem

      Dyrektor PPP

      mgr Marzena Kulig

       

      Prelegenci na konferencji:

       

      • Magdalena Skotnicka-Chaberek

       Dr n.med, lekarz, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny i certyfikowany superwizor-dydaktyk terapii poznawczo-behawioralnej. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, brała udział w projektach badawczych opracowujących narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne. Współpracuje z programem Trakt niosącym pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych. Jest założycielem i „szefem” Centrum Neurorehabilitacji. Obszarem jej specjalizacji psychoterapeutycznej są problemy osób i ich rodzin dotkniętych: ADHD, całościowymi zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego oraz zaburzeniami psychicznymi występującymi w przebiegu rzadkich chorób o podłożu genetycznym. Jest współautorką książek i licznych artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych poświęconych ADHD, diagnostyce psychologicznej, neurorehabilitacji i psychoterapii.
        

      • Bartłomiej Taurogiński

       Lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Uczestnik całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w ujęciu systemowo-psychodynamicznym. Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, leczeniem farmakologicznym, psychoedukacją, prowadzi terapię indywidualną dla dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną.

        

      • Maria Kudroń

       Pedagog, prowadzi terapię wspierającą dla dzieci na duńskich klockach bObles - projekt ZWIERZĄTKOWO. Posiada dyplom szkolenia autorskiego programu "Miasteczko" pomagającemu dzieciom w kontaktach z rówieśnikami. Stworzyła program placówki pedagogiczno-edukacyjnej i nadzorowała pracę instruktorów w jednym z pierwszych w Krakowie klubów dla rodziców i dzieci. Pracowała przy projekcie wspierającym rodziców w kryzysie oraz współpracowała przy projekcie „Macierzyństwo bez lukru”. Jest wiceprezesem fundacji Krakowska Grupa Wsparcia dla Rodziców. Autorka projektów filmowych poświęconych tematyce rodziny i jej zdrowia.


       

      • Anna Payne

       Pedagog, psychoterapeutką, nauczycielką i instruktorką młodzieży i dorosłych. Prowadzi grupową terapię wspierającą dla dzieci na duńskich klockach bObles - ZWIERZĄTKOWO. Ukończyła całościowe szkolenie „Terapia grupowa dzieci w oparciu o autorski program Miasteczko”. Współtworzy i realizuje projekty edukacyjne, także międzynarodowe, skierowane do osób dorosłych i starszych, obejmujące również zagadnienia profilaktyki i higieny zdrowia psychicznego. Prowadzi terapię dzieci, dorosłych, seniorów, par i rodzin.


       

      • Justyna Kokot

       Psycholog, psycholog transportu, pedagog, doradca zawodowy, coach, wykładowca, prelegent. Współprowadzi Niepubliczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Rybniku oraz Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr. Współpracuje z Fundacją In Corpore od 2014 roku. Zajmuje się diagnostyką oraz poradnictwem indywidualnym i grupowym. Od 2016 r. wdraża na rynek polski innowacyjny test MOXO wspomagający diagnozę zaburzeń uwagi, w tym ADHD.

       

      • Katarzyna Rychetsky

       Pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena – IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Organizuję szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen – IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

        

      • Martin Rychetsky

       Terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, terapeuta metody bilateralnej integracji, trener metody bilateralnej integracji, superwizor metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowany Specjalista Autyzmu ( Niemcy 2014) – prestiżowy kurs kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu. Obecnie prowadzi Rychetsky Optical.

        

      • Ryszard Chłopek

       Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pełni funkcję kierownika Ośrodka Terapii Rodzin i Par w Gliwicach.
       Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz rodzinną i małżeńską. Pracował między innymi w: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach, Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, oddziale psychiatrycznym i poradni przyszpitalnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku oraz jako biegły psycholog sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

        

      • Krystyna Krzakowska

       Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. Prowadzi również terapie rodzin. Współpracuje z nauczycielami, pedagogami szkół. W swojej pracy zajmuje się również tematyką zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi.


       

       

      PROGRAM KONFERENCJI

       

       

      9.00 – 9.15

      Otwarcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości.

      Marzena Kulig – Dyrektor PPP

      9.15 - 10.15

      Czym jest ADHD, ADD – diagnoza dziecka, leczenie farmakologiczne, ADHD a Zespół Aspergera.

      Bartłomiej Taurogiński – psychiatra dziecięcy

      10.15 - 10.45

      Test Moxo jako narządzie wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń uwagi, w tym ADHD.

      Justyna Kokot – psycholog, pedagog

      Fundacja In Corpore

      10.45 – 11.15

      Świat dziecka z ADHD .

      Justyna Kokot – psycholog, pedagog

      11.15 – 11.45

      Przerwa kawowa

       

      11.45 – 12.45

      Postępowanie terapeutyczne – praktyczne wskazówki postępowania z dzieckiem z ADHD w szkole i w domu.

      Magdalena Skotnicka-Chaberek – psycholog, lekarz, psychoterapeuta

      12.45 – 13.15

      Bilateralna Integracja – znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży.

      Katarzyna Rychetsky – pedagog, terapeuta i Martin Rychetsky - terapeuta

      13.15 – 13.45

      Terapia wspierająca dla dzieci na duńskich klockach bObles – Zwierzątkowo.

      Maria Kudroń - pedagog,

      Anna Payne – pedagog, psychoterapeuta

      13.45 – 14.15

      Praca z rodziną dzieci z ADHD.

      Ryszard Chłopek – psycholog, psychoterapeuta

      14.15 – 14.45

      Rola PPP w diagnozie i terapii dziecka z ADHD, studium przypadku.

      Krystyna Krzakowska – psycholog

      14.45 – 15.00

      Podsumowanie, zakończenie konferencji.

       

       

       

       

    • Mamy III miejsce oraz dwa wyróżnienia!
     • Mamy III miejsce oraz dwa wyróżnienia!

     • Dnia 6 lutego 2019r. został roztrzygnięty wojewódzki konkurs pt: “Św. Stanisław Kostka – czciciel Maryi. Dlaczego mam Jej nie kochać, skoro jest Matką.”Został on zorganizowany przez ZSP dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach. Celem konkursu było przybliżenie i głębsze poznanie postaci św. Stanisława, który jest patronem dzieci i młodzieży a przede wszystkim patronem Polski. Jury oceniając prace uczniów zwróciło szczególną uwagę na pomysłowość, oryginalność oraz aktywność twórczą. Naszą szkołę reprezentowało 15 uczniów a wśród nich zwyciężyli: Paweł Pełka, który zdobył III miejsce oraz Aleksandra Jureczko i Andżelika Bilska otrzymując wyróżnienia. Nagrody wręczyli: pani Wiceburmistrz Katowic – Marzena Szuba, pani Kurator Oświaty oraz pani Dyrektor ZSP w Katowicach- Aleksandra Doktorowicz. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Konkurs ten na pewno przyczynił się do zafascynowania postacią św. Stanisława, który jest wzorem godnym naśladowania. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

       

      Barbara Bańczyk

       

      zapraszamy do galerii

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
    • zssczerwionka-leszczyny@wp.pl
    • (+32) 431-29-91
    • ul. Przedszkolna 1 44-238 Czerwionka-Leszczyny
   • Logowanie