• tablet
     • Organizacja zajęć od 26 stycznia 2022r.

     • Na podstawie rozporządzenia MEiN z 26.01.2022r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od 27 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022r. zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu ZSS w Czerwionce - Leszczynach:

      1. Nauka stacjonarna dla klas 1 - 4 Szkoły Podstawowej, w tym dla klasy 4/5b i klasy 5u. Na terenie szkoły prowadzone również będą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (ZRW) i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR).

      2. Nauka zdalna dla klas: 5a, 7u, 6/7a, 8a oraz wszystkich klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy

      3. Nauka zdalna odbywać się będzie na platformie Teams, zgodnie z obowiązującym planem, w czasie rzeczywistym.

      4. Informuję, że istnieje możliwość wypożyczenia potrzebnego dla dzieci sprzętu.

      5. Klasy: 2a, 3a, 2/3b - pozostają na nauczaniu zdalnym do 28.01.2022r. ze względu na nadzór epidemiologiczny (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami).

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
    • zssczerwionka-leszczyny@wp.pl
    • (+32) 431-29-91
    • ul. Przedszkolna 1 44-238 Czerwionka-Leszczyny Poland
   • Logowanie