• DbajMy, ReagujMY, SegregujMY
     • DbajMy, ReagujMY, SegregujMY

     • Urząd Miasta w Czerwionce -Leszczynach w ramach projektu „DbajMY, ReagujMY, SegregujMY” ogłosił konkursy. W jednym z nich uczniowie naszej szkoły zostali laureatami.

      W dniu dzisiejszym w CKE odbyło się oficjalne wręczenie nagród. Zapraszamy na krótką fotorelację.

    • tenis stołowy
     • Nasi uczniowie na zawodach!

     • W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły mieli okazję rywalizować z zawodnikami z różnych szkół
      w szachach i tenisie stołowym.

      26.10.2021 uczniowie klas 8 i 2/3p godnie reprezentowali szkołę w Szachowych Mistrzostwach Szkół
      Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny zajmując szóste miejsce. Organizatorem była SP nr 5
      w Czerwionce oraz MOSIR Czerwionka.

      3.11. 2021 uczniowie klas 6/7a , 8 oraz 2/3p próbowali zaś swych sportowych sił w Międzyszkolnym
      Turnieju Tenisa Stołowego. Zawody były organizowane również przez MOSiR Czerwionka-Leszczyny.

      Udział w zmaganiach sportowych to zawsze dobre emocje i okazja do budowania wiary w własne
      umiejętności!

      Dziękujmy chłopakom za udział w zawodach i życzymy dalszych sportowych sukcesów.
      Pani Agacie oraz pani Martynie dziękujemy za opiekę nad zawodnikami.

      A.Nowak, T.Myszkowski

    • plakat
     • Rozstrzygnięcie konkursu różańcowego

     • Konkurs różańcowy pt: „Tajemnice Różańca Świętego” został rozstrzygnięty.

      Miał on na celu nie tylko przypomnienie o szacunku do różańca i rozbudzenie umiłowania
      modlitwy różańcowej, ale także podniesienie aktywności twórczej . W konkursie wzięło
      udział 19 uczniów.

      Komisja konkursowa w składzie: p. wicedyrektor Agnieszka Nowak,
      p. Agnieszka Połednik oraz p. Dominika Siwek wyłoniła zwycięzców:


      I miejsce – Julia Kuczera kl.7a
      II miejsce – Wiktoria Bończyk kl. 8a
      III miejsce –Bartłomiej Urbanek kl. 5a
      Wyróżnienia otrzymali: Bartłomiej Wróbel, Julia Jaworska, Paulina Szczęsny, Mateusz
      Kuczera


      Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali różańce a zwycięzcy nagrody rzeczowe
      ufundowane przez Radę Rodziców. Prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.
      Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział, zwycięzcom serdecznie gratulujemy
      i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach a w szczególności do odmawiania modlitwy
      różańcowej.

      Barbara Bańczyk

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

      14.10.2021 r.

       

      Przebieg uroczystości:

       

      I grupa godz. 9.00 – 9.30, klasy: 1u, 1/2l, 2a, 2/3b, 3a, 3l, 4/5b, 5a,5u,ZRW

      • Rozpoczęcie uroczystości

      • Zabranie głosu przez p. Dyrektor

      • Odśpiewanie hymnu

      • Występ uczniów klasy 1u

      • Złożenie życzeń dla wszystkich pracowników szkoły przez Samorząd Uczniowski

      • Pasowanie uczniów klasy 1u i 1/2l przez p. Dyrektor – wręczenie dyplomów i czapek

      • Występ zespołu wokalnego

      • Pożegnanie

       

      II grupa godz. 9.45 – 10.15, klasy: 6/7a, 7u, 8a, 1z, 2/3z, 2/3p, 3zp

       

      • Rozpoczęcie uroczystości.

      • Zabranie głosu przez p. Dyrektor

      • Odśpiewanie hymnu

      • Występ zespołu Meduzy, uczniów klasy 1z

      • Złożenie życzeń dla wszystkich pracowników szkoły przez Samorząd Uczniowski

      • Pasowanie uczniów klasy 1z przez p. Dyrektor – wręczenie dyplomów i czapek

      • Występ zespołu wokalnego

      • Pożegnanie

       

      HARMONOGRAM ZAJĘĆ W DNIU 14.10.2021

      9.00 - 9.30 uroczysta akademia z okazji DEN oraz pasowanie na ucznia, klasy: 1u, 1/2l, 2/3b, 3a, 3l, 4/5b, 5a, ZRW + wychowawcy

      9.00 -9.45 zajęcia w klasach z wychowawcą, klasy: 6/7a, 8a, 1z, 2/3z, 2/3p, 3zp

      9.45 - 10.15 uroczysta akademia z okazji DEN oraz pasowanie na ucznia, klasy: 6/7a, 8a, 1z, 2/3z, 2/3p, 3zp + wychowawcy

      9.45 - 10.15 zajęcia w klasach z wychowawcą, klasy: 1u, 1/2l, 2/3b, 3a, 3l, 4/5b, 5a, ZRW

      10.20 - autobus szkolny, odprowadzają wychowawcy

       

      rozklad_autobusu_w_dniu_14.10.21__pdf.pdf

       

       

       

       

     • Konkursu plastyczno – fotograficznego z okazji jubileuszu 30-lecia Zespołu Szkół Specjalnych pt. „Szkoła, co stawia na ruch”

     • Regulamin konkursu plastyczno – fotograficznego z okazji jubileuszu 30-lecia
      Zespołu Szkół Specjalnych pt. „Szkoła, co stawia na ruch”

      I. Organizator:
      Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach

      II. Cele konkursu:
      1. Zwrócenie uwagi uczniów na szkołę, w której się uczą, poznanie tradycji i historii Zespołu
      Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach;
      2. Zacieśnienie więzi między dziećmi i ich rodzicami poprzez propozycję jednej z form pracy
      konkursowej;
      3. Pobudzanie wyobraźni i kreatywności artystycznej dzieci;
      4. Kształtowanie wrażliwości na piękno;
      5. Wyrażanie odczuć w formie plastycznej i fotograficznej;
      6. Aktywizowanie i wyłonienie osób uzdolnionych artystycznie;
      7. Umożliwienie osobom biorącym udział w konkursie, prezentacji prac podczas wystawy;
      8. Wykorzystanie w pracach plastycznych i fotograficznych obiektów sportowych, rekreacyjnych
      i kulturalnych oraz walorów przyrodniczych naszej okolicy.
      III. Założenia konkursu
      1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
      Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
      2. Ocena prac odbędzie się w dwóch kategoriach (plastyczna i fotograficzna),
      w następujących grupach wiekowych:
      kategoria plastyczna:
      - uczniowie szkół podstawowych- klasy I –III,
      - uczniowie szkół podstawowych- klasy IV –VIII,
      - uczniowie szkół ponadpodstawowych
      kategoria fotograficzna :
      - uczniowie szkół podstawowych- klasy I –III,
      - uczniowie szkół podstawowych- klasy IV –VIII,
      - uczniowie szkół ponadpodstawowych
      3. Tematem pracy plastycznej lub fotografii jest przedstawienie: “Czym jest dla Ciebie ruch?”.
      4. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna np.: malarstwo, grafika, rysunek, collage
      lub inne techniki na płaskim, trwałym podłożu o formacie nie mniejszym niż A-4 i nie większym
      niż A-3.
      5. Fotografie powinny być kolorowe, format wydruku nie mniejszy niż A5 albo format jpg (do 3
      zdjęć).
      6. Prace plastyczne powinny być przesłane pocztą lub dostarczone osobiście na adres szkoły.
      Prace fotograficzne: wydruk można dostarczyć osobiście bądź poprzez pocztę na adres Szkoły
      albo w formacie jpg na adres mailowy.
      Adres Szkoły: Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach ul.
      Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, z dopiskiem konkurs plastyczno-fotograficzny);

      Adres mailowy: zss.w.kurpanik@gmail.com lub zss.a.smolka@gmail.com.
      7. Prace muszą czytelnie opisane (tytuł – co przedstawia praca, imię i nazwisko autora, wiek,
      adres szkoły, klasa, nauczyciel prowadzący).
      8. Autorem jednej pracy może być tylko jedna osoba, prace powinny być wykonane
      samodzielnie
      9. Oceny prac dokona, powołana przez organizatorów, komisja konkursowa /jury/. Kryteria
      oceny:
      - tematyka zgodna z celami konkursu
      - oryginalne przedstawienie tematu
      - walory artystyczne
      - estetyka prac
      10. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 29.10.2021r.
      11. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.
      12. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Prace nie mogą być
      oprawione oraz wykonane materiałach sypkich, odklejających się np. kasza, plastelina itp.
      13. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
      14. Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2021 r. Forma wręczenia nagród będzie
      uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w kraju.
      15. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie.
      16. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac
      podczas przesyłania.
      17. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.
      18. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników na
      przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, wykorzystanie pracy plastycznej i
      nazwiska Uczestników dla potrzeb konkursu.

      Organizatorzy : Wanda Kurpanik
      Agnieszka Smołka

    • book
     • „Wyprawka szkolna” (dotyczy uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy)

     • Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny z dnia 06 września 2021 roku ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych ustala się na dzień 27 września 2021 roku.

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

     • Drodzy Rodzice!

      Dyrektor ZSS serdecznie zaprasza na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

       

      Dyrektor ZSS uprzejmie prosi  Rodziców o przybycie na spotkanie z okazji rozpoczęcie roku szkolnego, na którym będą omówione procedury dotyczące bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych oraz informacje na temat szczepień i zajęć wspomagających.

      Ze względu na konieczność podpisania stosowanych deklaracji bardzo proszę o potraktowanie sprawy priorytetowo i obecność jednego z rodziców.

       

      Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z wyznaczoną godziną.

      Po wejściu do szkoły i dezynfekcji, uczniowie z rodzicami przechodzą na spotkanie z dyrektorem na salę gimnastyczną.

      Na terenie  szkoły obowiązuje dystans społeczny.

      Rodzice wchodzą na teren szkoły w maseczce.

       

       Dojazd do szkoły w dniu 1.09.2021 r. we własnym zakresie.

                                                  Autobus szkolny od 2.09.2021 r.

       

      Harmonogram spotkań z uczniami i rodzicami w dniu 1.09.2021r.

       Godz. 9.00  - klasa 1u, 1/2l, 2a, 3a, 3l, 2/3b

       Godz. 10.00- klasa 4/5b, 5u,7u, ZRW

       Godz. 11.00- klasa 5a,  6/7a, 8a

       Godz. 12.00 Szkoła Przysposabiająca do Pracy - klasa 1z, 2/3z, 2/3p, 3zp

       

       

       

    • Zakończenie roku szkolnego 2020/21
     • Zakończenie roku szkolnego 2020/21

     • Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21, które odbędzie się 25.06. stacjonarnie w naszej szkole.

      9.00 - 9.30

      Spotkanie klas 1-3 szkoły podstawowej na sali gimnastycznej z dyrektorem, później w klasach z wychowawcą.

      9.30 -10.00

      Spotkanie klas 4-8 szkoły podstawowej na sali gimnastycznej z dyrektorem, później w klasach z wychowawcą.

      10.00 - 10.30

      Spotkanie klas 1-3 SPDP na sali gimnastycznej z dyrektorem, później w klasach z wychowawcą.

      Bardzo prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

      W tm dniu nie ma obiadu. Autobus szkolny jedzie zgodnie z poniższym harmonogramem. 

    • Przygotowania do Jubileuszu XXX-lecia w naszej szkole
     • Przygotowania do Jubileuszu XXX-lecia w naszej szkole

     •  

      Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci, chociaż czas je porządkuje, czasem dodaje blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia.

      We wrześniu 2021r minie już 30 lat, od kiedy pierwsi uczniowie przekroczyli mury Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce- Leszczynach. Taki poważny jubileusz skłania do przemyśleń o latach, które minęły, ale też o dniu dzisiejszym.

      W ramach obchodów jubileuszowych zaplanowaliśmy szereg działań angażując w nie uczniów, nauczycieli, pracowników Szkoły, rodziców oraz uczniów z lokalnych szkół. Ze względu na pandemię część z nich odbywa się w wirtualnej rzeczywistości. W prezentacji multimedialnej będzie można zobaczyć i przypomnieć sobie wszystko, co działo się w Szkole na przestrzeni 30 lat jej istnienia. Na chętnych i odważnych czekać będą wyzwania w szkolnym escape roomie. Ciekawi patrona Szkoły dowiedzą się wiele w tematycznym słuchowisku.

      Przygotowania wciąż są w toku. Zaplanowany jest koncert online, jubileuszowe układy taneczne, konkursy: literacki, plastyczny, fotograficzny, rodzinny rajd rowerowy, uroczyste otwarcie ogrodu sensorycznego. Informacje o jubileuszu i podjętych działaniach można znaleźć pod linkiem: https://zss-leszczyny.edupage.org oraz na facebooku szkoły.

       

       

      Martyna Chrost

       

       

     • Rozstrzygnięcie konkursu "Jezu, Ufam Tobie"

     •  Mimo sytuacji pandemicznej jaka panuje w naszym kraju w Zespole Szkół Specjalnych im W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach, odbył się coroczny powiatowy konkurs plastyczny o tematyce religijnej pt: „Jezu Ufam Tobie VII”. Tematem przewodnim było namalowanie Niepokalanego Serca Maryi. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VIII SP,  uczniów Szkół Specjalnych i Integracyjnych oraz dla dzieci z POPP. Celem konkursu było rozbudzenie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności twórczych wśród dzieci i młodzieży jak również pogłębienie wiedzy o Maryi o Niepokalanym Sercu. Do organizatorów konkursu wpłynęło wiele ciekawych i twórczych prac z:  SP nr 1, SP w Książenicach, SP w Czernicy, Zespołu Szkół Specjalnych z Żor oraz z Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce –Leszczynach. Kolejny raz młodzi uczestnicy zaskoczyli jury swoją kreatywnością i wrażliwością artystyczną. W skład jury wchodziły następujące osoby: pani mgr Agnieszka Połednik, pani mgr Sylwia Woźnica oraz pani mgr Mariola Ogonowska. Podczas wyboru jury zwracało szczególną uwagę na zgodność pracy z tematem, estetykę wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny pracy. Oto lista zwycięzców:

      I kategoria:

      I miejsce – Emilia Chrószcz oraz Anna Radecka

      II miejsce - Sebastian Troszka oraz Zuzanna Han

      III miejsce – Agata Podorska

      Wyróżnienie: Marta Plaza –Kiersztyn oraz Lena Rak

      II kategoria:

      I miejsce – Tomasz Gajda

      II miejsce –Bartłomiej Urbanek

      III miejsce – Samuel Szymura, Lena Skudrzyk

      Wyróżnienie: Karina Batka, Kuczera Mateusz

      Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wezwanie i mimo, iż forma konkursu była inna niż zwykle, wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne  w Czerwionce-Leszczynach. Zapraszamy Państwa do obejrzenia niektórych prac na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.

      Barbara Bańczyk

    • OBCHODY TYGODNIA CZYTANIA W NASZEJ SZKOLE
     • OBCHODY TYGODNIA CZYTANIA W NASZEJ SZKOLE

     • W ramach jubileuszowych obchodów Tygodnia Czytania: (Cała Polska Czyta Dzieciom) zapraszamy do wyzwania - challengu - zrób ciekawe, wesołe zdjęcie z ulubioną książką. Mile widziane przebrania, rekwizyty i inne ciekawostki. Zdjęcia wysyłamy do dnia 11 czerwca. Rozstrzygnięcie konkursu 18 czerwca. Zapraszamy do zabawy. Zdjęcia przesyłamy na maile: zss.a.rozkoszek@gmail.com zss.a.karaszewska@gmail.com zss.k.tomasik@gmail.com zss a.wowra@gmail.com

    • Uczennice klasy 1/2 z Szkoły Przysposabiającej do Pracy
     • Zapraszamy do Szkoły Przysposabiającej do Pracy!

     • Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi (również z osobami na wózkach inwalidzkich). Wymogiem jest ukończenie Szkoły Podstawowej.

      Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim z możliwością przedłużenia etapu nauki o jeden rok. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w procesie edukacji do 24 roku życia.

      Nauczanie przebiega w oparciu o Statut i Program nauczania dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

      Dla każdego ucznia zespół nauczycieli tworzy indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Kameralna atmosfera w klasie ( liczba uczniów od 4 do 8 ) sprzyja wszechstronnemu rozwojowi wychowanka na miarę jego indywidualnych możliwości i zainteresowań. Ponadto zapewniamy korzystanie ze stołówki szkolnej oraz dowozu do szkoły autobusem szkolnym.Głównym celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości oraz wyposażenie ich w takie umiejętności, które pomogą im w zatrudnieniu na otwartym, chronionym lub wspomaganym rynku pracy. Podczas zajęć rozwijamy kompetencje społeczne, zawodowe i komunikacyjne, które jako ważne i istotne priorytety w edukacji, pomogą w przyszłości naszym podopiecznym na samodzielne i niezależne funkcjonowanie.

       

      W Szkole Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się następujące zajęcia edukacyjne:

      a) funkcjonowanie osobiste i społeczne,b) zajęcia rozwijające komunikowanie się,c) zajęcia kształtujące kreatywność,d) przysposobienie do pracy,e) wychowanie fizyczne,f) religiag) zajęcia rewalidacyjne.

       

      Czego zatem dorosła młodzież uczy się w naszej szkole?

      Funkcjonowanie osobiste i społeczne - uczniowie doskonalą zdobyte już wiadomości i umiejętności w zakresie pisania, czytania, liczenia. Ponadto przygotowują się do pełnienia różnorodnych ról społecznych w dorosłym życiu; aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym; uczą się dbania o swoje zdrowie, wygląd i bezpieczeństwo. Podnoszą poziom samoobsługi, uczą się posługiwania pieniędzmi, a także korzystania z pomocy społecznej i różnych instytucji użyteczności publicznej.Zajęcia rozwijające komunikowanie się – uczniowie rozwijają umiejętności porozumiewania się z bliskimi i dalszym otoczeniem oraz poznają alternatywne metody komunikacji AACZajęcia kształtujące kreatywność – to rozwijanie zainteresowań i zdolności w sferze artystycznej, muzycznej, tanecznej, teatralnejPrzysposobienie do pracy - w ramach praktycznych zajęć w pracowniach szkolnych, pracy użytecznej na terenie szkoły czy w trakcie wycieczek zawodoznawczych, uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności, które pomogą im w funkcjonowaniu w dorosłym życiu i podjęciu przyszłej pracy. Na zajęciach z przysposobienia do pracy nasi uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu:

      - wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z elementami bukieciarstwa - podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje zdolności artystyczne, jak i umiejętności warsztatowe. W trakcie lekcji poznają odpowiednie czynności, materiały, narzędzia wykorzystywane w prostych pracach ozdobnych i dekoracyjnych. Nabywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu różnorodnych technik rękodzieła artystycznego i wykorzystują je w praktyce. Tematyka prac związana jest z kalendarzem, świętami okolicznościowymi, porami roku. Uczniowie tworzą dekoracyjne kompozycje płaskie i przestrzenne z materiału przyrodniczego, prace plastyczne na szkle, na drewnie i na papierze.

      - ogrodnictwa – w ramach zajęć z tej dziedziny uczniowie nabywają umiejętności uprawy warzyw, ziół, kwiatów, krzewów w przyszkolnym Ogrodzie Sensorycznym. Ponadto pielęgnują tereny zielone i rabaty kwiatowe. Dokonują nasadzeń, podlewają, odchwaszczają, grabią liście, przycinają gałęzie.

      - gospodarstwa domowego- uczniowie w przestronnej, dobrze wyposażonej pracowni gospodarstwa domowego przygotowują proste posiłki, nakrywają do stołu, dekorują stoły na różne okazje, sprzątają, obsługują sprzęt AGD ( mikser, gofrownica, frytkownica, piekarnik, zmywarka, pralka, żelazko), pieką różne ciasta, korzystają z przepisów kulinarnych, wyszukują przepisy w czasopismach i Internecie, tworza własne przepisy,

      - stolarstwa – uczniowie korzystają z różnych elektronarzędzi jak: szlifierka, wiertarka, wkrętarka, wypalarka do drewna. Podczas pracy z elektronarzędziami uczniowie poznają zasady bezpiecznego posługiwania się nimi, zostają zapoznani z instrukcjami obsługi oraz konserwacji narzędzi. Tworzą przedmioty dekoracyjne – proste płaskorzeźby, witraże, wypalane i barwione obrazki na drewnie, stylizowane postacie aniołów itp.,

      • szycia ręcznego z elementami tkactwa – uczniowie posługują się przyborami i urządzeniami krawieckimi, tkackimi oraz dziewiarskimi. Zakres prac to szycie ręczne i maszynowe, elementy hafciarstwa, elementy tkactwa ( prace na ramce tkackiej ).

      • prac biurowych – segregowania dokumentów, laminowania, bindowania, kserowania.

      Wychowanie fizyczne - na co dzień organizowane jest poprzez różnorodne i atrakcyjne zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej, na terenie przyszkolnym, w salce korekcyjnej, a także w pracowni integracji sensorycznej. Dzięki uczestnictwu w ciekawych formach rozwoju ruchowego, zdecydowanie szybciej pokonują kolejne stopnie rozwoju intelektualnego i społecznego.

       

      Ponadto nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacji i ndywidualnej, gdzie mają możliwość korzystania z terapii ruchowej, biofeedbacku, terapii integracji sensorycznej, terapii rozwoju mowy, a także treningu umiejętności społecznych.

      Uczestniczą również w kołach zainteresowań tj. koło muzyczne, plastyczne, informatyczne, teatralne.

       

      Powyższe zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach tj. pracownia gospodarstwa domowego, pracownia integracji sensorycznej, pracownia informatyczna, sala doświadczania świata, pracownia rehabilitacyjna.

      Nasi uczniowie mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności w wielu dysyplinach sportowych poprzez udzial w Olimpiadach Specjalnych. Wyjeżdżają na zawody powiatowe, wojewódzkie, ale również ogólnopolskie.

      Sa również czynnymi wolontariuszami w Szkolnym kole Wolontariatu "Jestem dla innych" gdzie angażują się w różne akcje społeczne pomagając tym samym najbardziej potrzebującym.

       

      Warunkami przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy są:

      • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

       (wydane przez Poradnię Psycjologiczno-Pedagogiczną)

      • złożenie podania o przyjęcie ucznia do szkoły

      • zaświadczenie lekarskie, że uczeń nie ma przeciwskazań do nauki.

       

      Powyższe dokumenty są dostępne na stronie internetowej szkoły: www.zss-leszczyny.edupage.org

      Facebook

       

       

       

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
   • zssczerwionka-leszczyny@wp.pl
   • (+32) 431-29-91
   • ul. Przedszkolna 1 44-238 Czerwionka-Leszczyny Poland
  • Logowanie