• Niepokalane Serce Maryi
     • VII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE RELIGIJNEJ „JEZU UFAM TOBIE” (Niepokalane Serce Maryi)

     • REGULAMIN

      ORGANIZATOR:
      • Zespół Szkół Specjalnych ul. Przedszkolna 1,
      44-238 Czerwionka- Leszczyny Tel./ fax 324312991,
      zssczerwionka-leszczyny@wp.pl

      CELE KONKURSU:
      Duchowo – artystyczno – integracyjne.
      • Poznanie Niepokalanego Serca Maryi.
      • Zachęcanie do odprawienia nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca.
      • Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci.

      ADRESACI KONKURSU:

      • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII SP, uczniów Szkół
      Specjalnych i Integracyjnych na wszystkich poziomach nauczania(również
      SPdP) oraz dla dzieci z POPP (kl. IV-VIII )
      • Z jednej placówki może brać udział dwóch uczestników + dwoje dzieci z
      POPP

      • Uczniowie malują portret Niepokalanego Serca Maryi ( według wzoru
      podanego wyżej). Proponowana technika to rysunek pastelą. Format pracy A4.
      • Prace konkursowe muszą być opisane: Imię nazwisko uczestnika, klasa, szkoła,opiekun.

      TERMIN przesyłania prac do 31.05.2021 r.
      ADRES:
      Konkurs "Jezu ufam Tobie"
      Zespół Szkół Specjalnych
      ul. Przedszkolna 1,
      44-238 Czerwionka-Leszczyny

      KRYTERIA OCENY:
      • Prace oceni i wyłoni zwycięzców komisja konkursowa.
      • Ocenie podlegać będzie zgodność tematyczna, estetyka pracy oraz wkład
      artystyczny.
      • Ogłoszenie wyników nastąpi 11czerwca. Informacje będą umieszczone na
      stronie internetowej szkoły. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
      • Werdykt komisji jest ostateczny i niepodważalny.

      • Proszę uzyskać zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych dzieci do
      celów konkursowych (umieszczenie prac na str. Internetowej, Facebooku
      w gazetach lokalnych).
      • Potwierdzeniem udziału w konkursie jest wysłanie prac konkursowych oraz
      formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych na emaila:
      basiabanczyk@poczta.onet.pl

      SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU

    • "Św. Józefie módl się za nami"
     • "Św. Józefie módl się za nami"

     • W marcu 2021r. w Zespole Szkół Specjalnych odbył się konkurs plastyczno – religijny pt: "Świety Józefie módl się za nami". Celem konkursu było poznanie osoby Św. Józefa i jego roli w życiu Świętej Rodziny oraz kształtowanie postawy zaufania i powierzenia się jego opiece. W konkursie wzięło udział 24 uczniów z całej szkoły. W I kategorii dzieci klas 1-3 Sp oraz 1-8u nagrody otrzymali:

      I miejsce: Martyna Rzepka

      II miejsce: Jakub Kucharski

      III miejsce:Magdalena Konsek

      Wyróżnienie: Daniel Warzecha

       

      W II kategorii dzieci klas 4-8 Sp oraz SPdP nagrody otrzymali:

      I miejsce: Tomasz Siwek

      II miejsce: Paweł Pełka

      III miejsce: Julia Kuczera i Paweł Piorunowski

      Wyróżnienie: Paulina Szczęsny i Mateusz Kuczera

       

      Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

      Barbara Bańczyk

    • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ŚWIĘTUJEMY ! FREBLUJEMY
     • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ŚWIĘTUJEMY ! FREBLUJEMY

     • Uczniowie klas 1ua, 1a, 2l, 3a, 3/4u, 4u szkoły podstawowej oraz grupy świetlicowe mieli okazję uczestniczyć w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ŚWIĘTUJEMY ! FREBLUJEMY, który odbył się w terminie od 17.03.2021 do 21.04.2021r . Każdy uczeń biorący udział w projekcie edukacyjnym otrzymał Dyplom Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli im. Fryderyka Froebla.

      Friedrich. Froebel stworzył własną filozofię wychowania, którą oparł na trzech głównych ideach:

      - jedności wszechświata,

      - szacunku dla dziecka i jego indywidualności,

      - znaczenia zabawy w rozwoju dziecka.

      Pedagog ten podkreślał, iż w celu zapewnienie dziecku pełnego wykształcenia należy w nauczaniu(w myśl teorii Pestalozziego) integrować siły: głowy, rąk i serca.

      Wychowanie powinno mieć charakter globalny. W okresie dzieciństwa dziecko powinno zdobywać

      jak najwięcej nowych doświadczeń. Ważna jest przy tym jego samodzielność w działaniu i

      dochodzeniu do wiedzy.

      Poniżej przedstawiamy inspiracje i propozycje zabaw opracowane zgodnie z założeniami pedagogiki

      freblowskiej. Zadania i zabawy mają na celu rozwijać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność.

      Grupy świetlicowe z okazji urodzin Friedrich Froebel wykonała piękny tort urodziny.

      Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z realizacji 4 tygodni cudownej zabawy . 😊 😊 😊

    • Praca Szkoły od dnia 04.05.2021r.
     • Praca Szkoły od dnia 04.05.2021r.

     • Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce - Leszczynach informuje że od od 4 maja 2021 roku zajęcia we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej Specjalnej, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jak również zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze i zajęcia wczesnego wspomagania będą prowadzone stacjonarnie na terenie Szkoły.

      Autobus szkolny będzie jeździł według rozkładu.

       

      Przypominamy, że w szkole obowiązuje ścisły reżim sanitarny tj. wszystkie wytyczne i procedury sanitarne zawarte w "Procedurach bezpieczeństwa sanitarnego" w szczególności:
      - ograniczenie do minimum przebywania osób trzecich na terenie szkoły,
      - zachowania dystansu społecznego,
      - zakrywania ust i nosa maseczką chirurgiczną,
      - dezynfekcja i częste mycie rąk.
      Do szkoły przychodzi tylko zdrowe dziecko, przyprowadzane przez zdrowego opiekuna.
    • Statuetki
     • III edycja  konkursu recytatorsko-logopedycznego  pt ,,My się mówić nie boimy, więc ładnie mówimy’’

     • W dniach od 1.03.2021-26.03.2021 r  w naszej szkole odbyła się III edycja  konkursu recytatorsko-logopedycznego  pt ,,My się mówić nie boimy, więc ładnie mówimy’’. Przedstawione przez laureatów wiersze , rymowanki miały być czytane lub recytowane z pamięci.
      W konkursie wzięło udział sześciu uczestników .

      Oto laureaci konkursu :

      I miejsce Uczeń klasy 3z Mariusz W.  przedstawił wiersza ,,Znałem kiedyś pewną Kawkę …‘’autor Ludwik Jerzy Kern

      II miejsce Uczeń klasy 3a Jakub K. przedstawił wiersz ,,Gitarzysta’’

      III miejsceUczennica klasy 3/4e Lena S. przedstawiła wiersz ,,Abecadło’’ autor  Julian Tuwim

      Wyróżnienie Uczeń klasy 4u Kamil N.  przestawił rymowankę ,,Kolory ‘’

      WyróżnienieUczeń klasy 4u Dawid K. przestawił wiersz pt  ,,Małpa’’   autor Jan Brzechwa

      Wyróżnienie Uczeń klasy 2l Adrian S. przedstawił wiersz ,,Miły kotek’’ autor M. Golec

      Poniżej zapraszamy do zobaczenia galerii zdjęć.

      Dziękujemy i gratulujemy wszystkim za udział w konkursie .

      mgr Magdalena Kapusta-Gawrych

      mgr inż. Alina Plaza -Kiersztyn

    • Majowe Święta
     • Majowe Święta

     • 1,2,3 maj - dni o których należy pamiętać

       

          Pierwsze trzy dni maja to święta, szczególnie ważne w historii Polski. Warto więc przy tej okazji przypomnieć sobie skąd w ogóle wzięły się święta majowe.

      1 Maja

      1 Maja – to Międzynarodowy Dzień Pracy. Święto zostało ustanowione w Paryżu w 1890 r. przez Kongres założycielski II Międzynarodówki. Wybrana data byłą wyrazem pamięci dla strajkujących robotników z Chicago, którzy w 1886 r. protestowali przeciwko niskim płacom oraz 12-godzinemu dniu pracy. Pierwsze obchody tego święta odbyły się m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech Belgii i Francji.  W Polsce święto, głównie kojarzone jest z poprzednim ustrojem. W czasach PRL, było to bardzo uroczysty dzień, a uczestnictwo w obchodach było niemal obowiązkowe. Święto 1 maja w Polsce zostało ustanowione św. Pracy i dniem wolnym ustawą z 1950 r.

      2 Maja

      Tego dnia obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.11.2004 r. o godle, barwach i hymnie narodowym.

       3 Maja

      3 Maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki zwany także Sejmem Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja. Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną.

      Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego.

      Dzień 3 Maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku.

      Święto Konstytucji 3 Maja zostało zniesione przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, W styczniu 1951r. święto 3 maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. W roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.

      Pamiętajmy, aby na czas świąt majowych wywiesić flagę i tym samym podkreślić naszą narodową tożsamość.

      W związku z tym zachęcamy do zrobienia  zdjęcia swojej flagi bądź wykonania pracy plastycznej (technika dowolna, format A3  z wybranym symbolem narodowym) i przesłania  na adres monikukla2@gmail.com

       Wasza aktywność zostanie doceniona.

    • Praca Szkoły od dnia 26.04.2021r.
     • Praca Szkoły od dnia 26.04.2021r.

     • Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne informuję, że od 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r. Szkoła pracuje na dotychczasowych zasadach tj.: zajęcia w klasach IV - VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem realizowane będą zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W klasach I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz w klasach: 4u, 6u, 8ua dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i w klasach I - III Szkoły Przysposabiającej do Pracy zajęcia będą prowadzone w szkole.
      Stacjonarnie będą prowadzone również zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka zarówno w szkole jak i w ramach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno -Wychowawczo- Opiekuńczego.

      Autobus szkolny jedzie według rozkładu.

    • Praca Szkoły od dnia 19.04.2021r.
     • Praca Szkoły od dnia 19.04.2021r.

     • Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne informuje, że od 19 kwietnia 2021r.  do 25 kwietnia 2021 r. zajęcia w klasach IV - VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem, realizowane będą zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      W klasach I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz w klasach: 4u, 6u, 8ua dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i w klasach I - III Szkoły Przysposabiającej do Pracy zajęcia będą prowadzone w szkole.  

      Stacjonarnie  będą prowadzone również zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka zarówno w szkole jak i w ramach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno -Wychowawczo- Opiekuńczego.

      Autobus szkolny jedzie według rozkładu.

      Na terenie szkoły obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego dotyczące w szczególności maseczek, dezynfekcji i zachowania dystansu społecznego. Proszę o bezwzględne ich przestrzeganie. Przypominamy, że do szkoły przychodzą wyłącznie zdrowe dzieci i pracownicy.

       

    • Nauczanie zdalne w dniach 29.03- 11.04.2021r.
     • Nauczanie zdalne w dniach 29.03- 11.04.2021r.

     • Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach informuje że od 29.03.2021 do 11.04.2021 roku zajęcia w klas I-III oraz IV -VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz w klasach I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jak również zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze będą prowadzone
      w dalszym ciągu zdalnie
       z wykorzystaniem technik nauczania na odległość.

      Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju zarówno w szkole jak i w ramach OKRO będą prowadzone stacjonarnie na terenie Szkoły.

      Autobus szkolny w tym czasie nie będzie jeździł.

    • Psycholog szkolny
     • Psycholog szkolny

     • Godziny pracy psychologa na terenie szkoły w następujących godzinach:

      poniedziałek 11.30 -15.30

      wtorek 7.30 - 12.30

      piątek 10.00 -12.00

      Można się kontaktować również mailowo:

      zss.e.hercog@gmail.com l, na platformie TEAMS  lub telefonicznie.

      Ewa Hercog - psycholog szkolny

    • Pedagog szkolny
     • Pedagog szkolny

     •  Podczas nauki zdalnej jestem do Państwa dyspozycji w godzinach pracy pedagoga:

      poniedziałek 7.30.00 -10.30,

      wtorek: 12.30 - 13.30 / 14.30 - 15.30,

      środa: 11.30 -14.30,

      czwartek: 10.00 -13.00,

      piątek: 8.00-10.00/ 12.00-14.00.

      Jeżeli potrzebują Państwo mojej pomocy jestem dostępny na e-dzienniku, pod adresem email.: zss.k.samborski@gmail.com, telefonicznie: 602 264 876, na platformie Teams lub na terenie szkoły- po wcześniejszym umówieniu spotkania.

      Krzysztof Samborski - pedagog szkolny

     • Nauczanie zdalne

     • Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach informuje że od 22.03.2021 do 26.03.2021 roku zajęcia w klas I-III oraz IV -VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz w klasach I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jak również zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość.

      Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju zarówno w szkole jak i w ramach OKRO będą prowadzone stacjonarnie na terenie Szkoły.Autobus szkolny w tym czasie nie będzie jeździł.

      Przypominam, że nauczanie zdalne realizujemy za pomocą platformy Teams. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu dla dzieci.

      Decyzja co do trybu nauczania od 29.03.2021 roku zostanie podana najpóźniej w piątek 26 marca.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
   • zssczerwionka-leszczyny@wp.pl
   • (+32) 431-29-91
   • ul. Przedszkolna 1 44-238 Czerwionka-Leszczyny Poland
  • Logowanie