• Wesołych Świąt!
     • Wesołych Świąt!

     •  

       

       

      Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty,

      Pomnijcie, że dzień ten radosny

      W miłości jest poczęty.

      Że jak mówi Wam wszystkim,

      Dawne, odwieczne orędzie.

      Z pierwszą na niebie gwiazdką,

      Bóg w Waszym domu zasiądzie.

      Wesołych Świąt!!!

       

    • Konkurs na świątecznie udekorowane drzwi.
     • Konkurs na świątecznie udekorowane drzwi.

     • W konkursie wzięła udział każda z klas i wykonała piękne dekoracje ozdabiając drzwi swojej sali. Nagrodzono wszystkich uczestników, gdyż nie sposób było wybrać te najpiekniejsze. 

    • Wieczór poetycko-kolędowy
     • Wieczór poetycko-kolędowy

     • W czasie przedświątecznych zmagań związanych z przygotowaniem się do Świąt Bożego Narodzenia, uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach, przygotowali "Wieczór poetycko-kolędowy", który odbył się 17 grudnia 2019r. Tego wtorkowego popołudnia gościliśmy wielu wspaniałych ludzi zaprzyjaźnionych z naszą szkołą. Poza rodzicami, dziadkami, opiekunami, swoją obecnością zaszczycili nas również: Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia Grzegorz Potysz, Dyrektor CKE Mariola Czajkowska, Kierownik Ogniska Pracy Pozaszkolnej Joanna Rzymanek, Przewodnicząca Komisji Oświaty w Czerwionce-Leszczynach Stefania Szyp, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Marzena Kulig oraz Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Czerwionce-Leszczynach –Alina Panfil, Dyrektor Przedszkola nr 10 Gabriela Grochla.

      Wykonawcami tego wieczoru byli uczniowie niemalże z wszystkich klas, od najmłodszych do najstarszych, którzy mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności artystyczne. Piekne recytacje wierszy o Bożym Narodzeniu i śpiew kolęd, uświadomił wszystkim obecnym, że nadchodzące Święta, to czas  okazywania sobie miłości i dobroci, to czas wyjątkowy. Wsłuchając się w treści przepełnione głęboką wiarą, i rozważając Tajemnicę Bożego Narodzenia, zostaliśmy przeniesieni myślą i sercem do miejsca, gdzie ponad 2 tysiace lat temu w ubogiej stajence narodził się Mesjasz Pan. Wśród wierszy znanych poetów,  pojawił się zupełnie nowy wiersz pt. “Geburstag u Jezuska” napisany specjalnie na tę okazję a którego autorem jest p. Grzegorz Smołka. Świąteczny klimat nadchodzących Świąt pełen blasku choinkowych świec sprawił, że przeżywany wieczór kolędowy pozostawił wiele pięknych i niezapomnianych wspomnień. Uczniowie swoim występem podbili serca publiczności a w niejednym oku zakręciła sie łza. Na zakończenie programu poetycko –kolędowego głos zabrała p. dyr. Beata Zich, która podziękowała uczniom za trud włożony w przygotowanie tego “Wieczoru”. P. dyrektor złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Do życzeń dołączyli się również Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska oraz Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia Grzegorz Potysz . Cieszymy się, że ten Wieczór upłynął w tak miłym, ciepłym i świątecznym klimacie, którego dopełnieniem było łamanie się opłatkiem i wspólne świetowanie przy stole. Betlejemska szopka pozwoliła nam na nowo poczuć niepowtarzalny, tak bardzo bliski naszemu sercu klimat Świąt Bożego Narodzenia. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego radosnego, poetycko-kolędowego wieczoru.  

       

      Barbara Bańczyk, Beata Frycz, Agnieszka Smołka

       

       

       

       

      „Geburstag u Jezuska”

      Po długim wandrowaniu i męce,

      Urodził się Pon Boczek w betlejemce.

      Leżoł na sianie i niy mioł pieluchy,

      A Józef odganioł  łod Niego kopruchy.

                  Pełno gadziny cisło się do Jezuska,

                  A Łon leżoł w żłobie, bo niy mieli wozka.

                  Był woł i yjzel – były tyż barany,

                  Aż Jezusek zaczoł się tyrpać, cołki wylynkany.

      A tu jeszcze do stajenki cisną się trzy chopy,

      Dwóch biołych, jedyn czorny – pastyrze do szopy,

      Uciykli ze strachu, bo gwiozdka się pokozała

      W stajynce na dachu.

                  Byli to zacni Królowie, pikne mieli szaty,

                  Korony na głowach – kożdy był bogaty.

                  Klęknyli na zolu, położyli dary,

                  Gwiozdka na nich szajn ciepła przez stajynki szpary.

      Gyszynki zacne były – wszyscy się zlecieli,

      Bo kadzidła, mirry, złota nigdy niy widzieli.

      Jedyn z pasterzy tak w biksie rozchajcowoł kadzidło,

      Luft cołki bioły się zrobił, nic niy było widno.

                  Po lekku się kończył tyn geburstag w stajence,

                  Józef się zdrzymnął zmynczony z Jezuskiem na ręce,

                  Ci w długich szatach chycili kożdy swoja kamela,

                  Ino się zakurzyło widać ich było niewiela.

      A Jezusek społ w żłobie i to Mu się śniło,

      Że fajny mioł geburstag, prezynty – było miło.

      A na wiyrchu Anioły wszystkie tańcowały,

      Aż Tyn Starszy Pon Boczek z tańców trząsł się cały.

                  A na koniec trąby zagrały

                  TRA-TA-TA-TA i ludzie tańcowali na wszystkich krańcach świata.

       

      Grzegorz Smołka

    • Dzień Pluszowego Misia
     • Dzień Pluszowego Misia

     • 28.11.2019 w Zespole Szkół Specjalnych w Leszczynach odbyło się podsumowanie kolejnej edycji międzyszkolnego konkursu plastycznego „Mój pluszowy miś”. W tym roku uczestnicy mieli za zadanie wykonać  misia dowolną techniką. Nadeszło bardzo dużo pięknych prac-misie rysowane, malowane, wyklejane, uszyte, z masy papierowej.  Po raz kolejny jury  przyznało nagrody wszystkim uczestnikom. Jak co roku daliśmy pluszowym misiom „drugie życie” . Nie zabrakło również słodyczy i małego „co nieco”. W trakcie spotkania dzieci losowały zabawy na kole fortuny. Było wiele zadań, zagadek i niespodzianek.  Już dzisiaj zapraszamy na konkurs w przyszłym roku.
      Organizatorzy:                                                                                                                                                       
      Agnieszka Wowra i Izabela Cyroń

       

    • OPIEKA STOMATOLOGICZNA
     • OPIEKA STOMATOLOGICZNA

     • ZAKRES OPIEKI ZDROWOTNEJ

      Opieka zdrowotna nad uczniami Zespołu Szkół Specjalnych sprawowana jest na podstawie Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

      Opieka nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

      Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19 roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

      Opieka stomatologiczna jest sprawowana na uczniami do ukończenia 19 roku życia.

      Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

      1. Ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej

      2. Kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie

      Cele opieki zdrowotnej realizowane przez :

      -działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym zakaźnych

      -wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka

      -edukację zdrowotną i promocję zdrowia , w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia

      - udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art.3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września2006r. o Państwowym Ratownictwie medycznym (Dz. U. z 2019r. poz 993).

      Profilaktyczną opiekę zdrowotna nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. Pomimo podjęcia licznych działań mających na celu objecie profilaktyczną opieką zdrowotną uczniów naszej szkoły przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną, żaden podmiot leczniczy nie wyraził na ten moment chęci udzielania tego typu świadczeń dla naszej szkoły.

      Opiekę stomatologiczna sprawuje lekarz dentysta. Na mocy porozumienia podpisanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku opieka stomatologiczna na uczniami naszej szkoły sprawowana jest przez Praktykę Stomatologiczna lek stomatolog Damian Cebula, 44-238 Przegędza, ul. Szkolna 130, tel. 32 42 71 450.

      Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami.

      Rodzice oraz pełnoletni uczniowie maja prawo wyboru innego lekarza dentysty.

      Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie , o którym mowa jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

      Lekarz dentysta sprawujący opiekę medyczną nad uczniami wykonuje:

      1. świadczenia ogólno stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

      2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia

      określone w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.

      o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych , w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji .

       

       

       

       

    • "Szkoła do Hymnu"
     • "Szkoła do Hymnu"

     • 8 listopada 2019 r. społeczność naszej szkoły zgromadziła się na Sali gimnastycznej aby wziąć udział w Akademii z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
      O symbolicznej godzinie 11.11 przystąpiliśmy do odśpiewania 4 zwrotkowego Hymnu N
      arodowego, po czym uczniowie naszej szkoły zaprezentowali krótki program artystyczny przypominający wszystkim ważne dla Polski symbole, daty i wydarzenia. Oprócz krótkiego rysu historycznego Polski, podczas którego mówiono o Rozbiorach Polski, Powstaniach Narodowych, I wojnie światowej, aż do uzyskania Niepodległości, zebrani mogli wysłuchać recytacji wierszy oraz włączyć się do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Salę zdobiła  dekoracja w biało- czerwonej tonacji. Nie zabrakło też portretów znanych przywódców narodowych. Symboliczne kotyliony przypięte do piersi uczniów, biało – czerwone flagi oraz godny strój, świadczył o naszym szacunku dla historii i dziejów naszego narodu. To współczesny wyraz patriotyzmu.

               Ten dzień pozwolił nam wszystkim pogłębić wiedzę  na temat Niepodległości Polski a także umocnić postawy  patriotyczne.

    • Procedura logowania dla RODZICÓW do szkolnego e-dziennika (od 12.11.2019r.)
     • Procedura logowania dla RODZICÓW do szkolnego e-dziennika (od 12.11.2019r.)

     • Procedura logowania:

      1. Rodzice wpisują w górny mały pasek przeglądarki (przy strzałkach) uonetplus.vulcan.net.pl/powiatrybnicki (klikamy enter)

      2. Klikamy w zielony napis Zaloguj się

      3. Na następnej stronie wybieramy Załóż konto (nie uzupełniamy pól login i hasła)

      4. Wpisujemy adres mail (ten sam który jest wpisany w e-dzienniku), odznaczamy "nie jestem robotem"

      5. Na podany adres zostaje wysłany link aktywacyjny- po kliknięciu ustawiamy hasło według wytycznych

      6. Ponownie wykonujemy krok 2, 3

      7. Logujemy się mailem i nowym hasłem do e-dziennika

    • Integracyjna Gra Terenowa "Tyraj"
     • Integracyjna Gra Terenowa "Tyraj"

     • W dniu 22 października 2019r. na podwórku naszej szkoły panowało spore zamieszanie. Gdy rano uczniowie przybyli do placówki, ich oczom ukazał się intrygujący mini-obóz, w którego centralnym punkcie stał złoty puchar – główne trofeum w pierwszej, integracyjna grze terenowej „TYRAJ”.

      W obozie od wczesnych godzin porannych panowała krzątanina. Wolontariusze z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku pod wodzą twórcy gry Andrzeja Zich, studenta trzeciego roku logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, czynili ostatnie przygotowania do zabawy.

      Około godziny dziesiątej, w obozie pojawili się uczestniczy rozgrywek: pięcioosobowe drużyny uczniów klas szóstych ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i 3 w Leszczynach, Szkoły Podstawowej w Przegędzy oraz ZSS. Każda z drużyn została oznaczona odrębnym kolorem i otrzymała swojego obozowego opiekuna, którego zadaniem było wprowadzenie drużyny w zasady gry i dopilnowanie wykonania zadań obozowych, czyli przygotowania herbu, totemu i obozowego ogniska.

      Po kilku minutach obóz opuściła pierwsza drużyna. Pozostałe grupy wyruszyły w 10 minutowych odstępach. Rywalizacja miała charakter wyprawy terenowej, w trakcie której dzieci wykonywały różne zadania na 6 stanowiskach rozrzuconych w różnych punktach Leszczyn, poznając przy okazji urokliwe tereny gminy. Stanowiska były związane z różnymi zainteresowaniami: malarz, cyrkowiec, odkrywca, naukowiec, kucharz oraz sportowiec. Na każdym stanowisku na młodych zawodników czekały ciekawe konkurencje odpowiadające danej profesji, które wymagały współpracy, sprawności, zręczności, pomysłowości i wiedzy. Na ich przebiegiem czuwali wolontariusze, punktując każde poprawnie wykonane zadanie. Uczestnicy rozgrywki poruszali się pomiędzy poszczególnymi punktami za pomocą aplikacji telefoniczniej Actionband. Dodatkowo, każda drużyna podczas wyprawy mogła szukać ukrytych pirackich monet i robić zdjęcia znakom specjalnym, by zdobyć dodatkowe punkty.

      Drużyny zawzięcie walczyły o każdy punkt, mając przy tym sporo uciechy i radości, gdyż zadania były pomysłowe, zabawne i stanowiły wyzwanie. Uczniowie wspaniale ze sobą współpracowali i wykazywali się niezwykłą pomysłowością, spostrzegawczością i sprawnością, zwłaszcza na bardzo trudnym stanowisku „Akrobata”. Po wykonaniu wszystkich zadań zawodnicy wrócili do obozu, gdzie czekali na ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Wyniki poszczególnych drużyn w klasyfikacji punktowej różniły się tylko nieznacznie, co świadczy o wyrównanym poziomie uczestników. W tym roku zwyciężyła drużyna ZSS zdobywając puchar „TYRAJ”. Gratulujemy i zapraszamy za rok

      Beata Zich dyrektor ZSS

       

    • Szkoła pamięta
     • Szkoła pamięta

     • W odpowiedzi na zaproszenie Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego nasza Szkoła weźmie udział w akcji "Szkoła pamięta". Zorganizujemy działania upamietniające ważne postaci oraz wydarzenia. A naszymi przedsięwzięciami pochwalimy się w kolejnym artykule.

    • Wycieczka do Piekar Śląskich
     • Wycieczka do Piekar Śląskich

     • Z wielką radością udaliśmy się 18 października na wycieczkę do Piekar Śląskich. W tym dniu towarzyszyła nam piękna pogoda, co napawało nas dodatkowym entuzjazmem. W Bazylice uczestniczyliśmy we Mszy świętej, podczas, której zostaliśmy serdecznie powitani przez jej Kustosza, a naszego byłego Proboszcza Ks. Krzysztofa Fulka. Ofiarowaliśmy Akt Zawierzenia Naszej Szkoły Maryi oraz serce z naszymi imionami.Sztuka sakralna tego niezwykłego miejsca przykuwa uwagę swoją różnorodnością. Są tutaj niezwykłe, barwne witraże, mozaiki i figury świętych. Jednak na największą zasługuje słynący cudami obraz Matki Bożej, nazwanej przez Papieża Jana Pawła II - Matką Boską Sprawiedliwości i Miłości Społecznej podczas jego pielgrzymki do Piekar. Ikona Matki Bożej Piekarskiej pochodzi z XV wieku. Wizerunek jej jest utrzymany w typie Hodegetrii (Przewodniczki) i nawiązuje do malarstwa bizantyjskiego. Obraz namalowany jest na desce lipowej przez nieznanego autora. Samo Sanktuarium w jego ówczesnej formie jest w stylu neoromańskim. Zwiedzając muzeum sanktuaryjne, mieliśmy okazję podziwiać wiele ciekawych figur świętych, obrazów Maryi oraz podarowanych jej w darze koron i innych darów czy wotów.

      Niezwykłe znaczenie obrazowi przypisywał Król Jan III Sobieski, ponieważ idąc z odsieczą na Wiedeń w 1683 roku, za namową mieszkańców sąsiedniego Bytomia, zboczył z zaplanowanego szlaku i pieszo przybył do piekarskiego kościoła, by pokłonić się Maryi. Po odbytym zwycięstwie, jako wotum pozostawił w Sanktuarium Piekarskim złoty kielich i patenę.W kawiarence i „Ogrodzie Anioła” słuchaliśmy dalszych historii o mieście i cudownym obrazie, opowiadanych przez Ks. Fulka.

      Wszechstronnie ubogaceni i wdzięczni za wspólnie spędzony czas wróciliśmy do szkoły.

       

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. Z tej okazji 14 października 2019 roku w naszej szkole, odbyła się uroczysta akademia na której zgromadziła się cała społeczność szkolna oraz rodzice. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Narodowego, po czym pani dyrektorszkoły Beata Zich ciepłym słowem powitała wszystkich obecnych, oraz przekazała życzenia i list MEN. Wyraziła wszystkim nauczycielom podziękowania za gorące serca, pomocne dłonie oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy, życząc wytrwałości, radości z wykonywanej pracy a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela. Do życzeń dołączyli się również przedstawiciele Samorządu uczniowskiego oraz Przedstawiciele Rady Rodziców. Następnie uczennica Szkoły Przysposabiającej do Pracy przedstawiła krótki rys historyczny na temat historii Komisji Edukacji Narodowej. Część artystyczną przygotowaną przez klasy 1a,1p oraz 1z połączoną z pasowaniemuczniów klas pierwszych rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Szkoły. Nie zabrakło również wspomnień o dawnych nauczycielach, muzycznego upominku oraz niespodzianek dla nauczycieli. Po przyrzeczeniu pierwszoklasiści otrzymali pamiątki oraz tradycyjne „rogi obfitości”. Ten dzień był również doskonałą okazją do podziękowań i wręczenia nauczycielom oraz pracownikom szkoły, nagród Starosty Powiatu Rybnickiego i Dyrektora szkoły, czego na zakończenie dokonała pani dyrektor, dziękując za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci.

       

       

       

    • Wycieczka do Wieliczki
     • Wycieczka do Wieliczki

     • Dnia 25 września 2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Kopalni Soli w Wieliczce oraz do Apilandii w Kleczy Dolnej. Celem wycieczki było poznanie historii kopalni soli, poznanie zabytków naszej ojczyzny oraz zgłębianie tajników produkcji miodu. Wyjazd rozpoczął się zbiórką o 7:30 na parkingu szkolnym. Następnie autokarami udaliśmy się w podróż do Wieliczki. Podzieleni na grupy, pod opieką trzech przewodników, rozpoczęliśmy zwiedzanie szlaku turystycznego na trzecim poziomie na głębokości 135 m. Wędrując solnymi korytarzami uczniowie rozwijali swoją wyobraźnię, kreatywność i wzmacniali pasję zwiedzania a poprzez to zdobywali wiedzę. Słuchając w podziemnych chodnikach opowiadań i legend przewodnika dowiedzieliśmy się ciekawej historii o św. Kindze – patronce górników solnych. Następnie udaliśmy sie do Apilandii, gdzie poznaliśmy produkcję miodu i wzięliśmy udział w warsztatach, podczas których dzieci tworzyły woskowe świeczki i kosztowały smacznego miodu. Wracając do domu zatrzymaliśmy się na krótki posiłek w McDonalds. Uważamy, że zorganizowana przez nas wycieczka spełniła swoje cele. Uczniowie zadowoleni, pełni wrażeń i miłych wspomnień wrócili do domu. Pragniemy dodać, iż wyjazd ten nie odbyłby się gdyby nie wsparcie finansowe Rady Rodziców oraz udzielona zniżka Dyrekcji Kopalni soli, którym gorąco dziękujemy.

       

    • Ogłoszenie bilioteki
     • Ogłoszenie bilioteki

     • Propozycje książek do zakupu w ramach dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

       

      1. Mia i biały lew – de Maistre Prune

      2. Maja.Bloog.pl – S. Neumann

      3. Pewnego razu w Nibylandii – seria - Thorpe K.

      4. Aniołki – seria- Dalton A.

      5.Mariolka. Zwariowana powieść dla nastolatek. –Dembska K.

      6. Dzienniczek zakręconej nastolatki – Opala R.

      7. To ja Lucy – McKain K.

      8. Amelka- Majgier K.

      9. Miłość, gips i stokrotki – Zimmermann I.

      10. Miś zwany Paddington – Bond M.

      11. Mazurscy w podróży – seria- Stelmaszyk A.

      12. Nasza mama czarodziejka – Papuzińska J.

      13. Ksiądz Twardowski dzieciom. Opowiadania

      14. Bajki, które pomagają odkrywać talenty. – Begona I.

      15. Niezłe ziółko – Kosmowska B.

      16. Wielka księga Klary – Wicha M. S.

      17. Biuro detektywistyczne Dziurka od klucza – Piątkowska R.

      18. Hania Humorek – Mc Donald M.

      19. Dzienniki Nikki – Russel R.

      20. Aksamitny królik - Williams M.

      21. Uprowadzenie ksiącia Margaryny – Twain M.

      22. Imaginarium – Stelmaszyk A.

      23. Niki i Tesla - Hockensmith

      24. Polscy superbohaterowie –seria

      25. Walenty i spółka – Oworuszko M.

      26. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek - Bednarek J.

      27. Opowieść o Błękitnym Psie – Majchrzak B.

      28. Psi patrol.

      29. Komiks Janusza Christy ;Kajko i Kokosz. Szkoła latania

      30. Dynastia Miziołków" Joanny Olech,

      31. Alicja w Krainie Czarów; Lewisa Carrolla,

      32. Magiczne drzewo - Andrzeja Maleszki,

      33. Mały Książę Antoine de Saint-Exupery

      34 Minecraft

      35. Audiobooki

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    • "Zetki" podsumowują Rok Artystyczny
     • "Zetki" podsumowują Rok Artystyczny

     • Grupa teatralna: "Zetki" podsumowała rok swojej ciężkiej pracy. Przygotowala trzy przedstawienia oraz taniec w biało - czerwonych barwach z szarfami. Przedstawienie jasełkowe pt. "Cud narodzin" za które otrzymała I miejsce, poranek Wielkanocny pt. "U stóp krzyża", a także spektakl teatralny pt. " Kumple" zdobywajac najwyższe miejsce Grand Prix w "Bliskich Spotkaniach". Ponadto grupa miała okazję zaprezentować się na Pikniku Aktywizująco- Integracyjnym w Łukowie Śląskim. W nagrodę za zaangażowanie i włożone serce aktorzy pojechali do kina i na kręgle. Główna nagroda jest zaplanowana na wrzesień 2019 i będzie niespodzianką dla calej grupy teatralnej. A. Smołka, M. Chrost, B. Bańczyk

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
   • zssczerwionka-leszczyny@wp.pl
   • (+32) 431-29-91
   • ul. Przedszkolna 1 44-238 Czerwionka-Leszczyny
  • Logowanie