• Msza święta w intencji zmarłego ucznia naszej szkoły.
     • Msza święta w intencji zmarłego ucznia naszej szkoły.

     • Zapraszamy na mszę św. w intencji zmarłego ucznia naszej szkoły - Marcinka. Msza odbędzie się w kościele św. Andrzeja Boboli w Leszczynach w poniedziałek 17 czerwca o godz. 8.00 i będzie ofiarowana od Społeczności naszej Szkoły.

    • Konkurs plastyczno-religijny
     • Konkurs plastyczno-religijny

     • V Powiatowy Konkurs Plastyczny "Jezu ufam Tobie"

      W środę 29.05.2019r. w Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach odbył się już po raz piąty - Powiatowy Konkurs Plastyczny o Tematyce Religijnej pt. „JEZU UFAM TOBIE”. Uczestnicy konkursu najpierw w wielkim skupieniu obejrzeli spektakl  teatralny o bł. ks. Michale Sopoćko, w wykonaniu młodzieży z Przegędzy, należącej do grupy teatralnej „Ufam”. Przedmiotem konkursu było namalowanie pastelami, portretu bł. ks. Michała, który był spowiednikiem, powiernikiem i przewodnikiem duchowym siostry Faustyny Kowalskiej. To on przyczynił się do powstania pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego. To dzięki niemu siostra Faustyna napisała swój „Dzienniczek". Ksiądz Sopoćko stał się głosicielem prawdy o Miłosierdziu Bożym i założył nowe zgromadzenie zakonne Sióstr Jezusa Miłosiernego nazywanych faustynkami. Głównym celem konkursu było poznanie tej niezwykłej postaci bł. Ks. Michała Sopoćko oraz rozwijanie zdolności artystycznych dzieci.

      Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VIII SP, III klas Gimn, uczniów Szkół Specjalnych i Klas Integracyjnych oraz dla dzieci z POPP. W konkursie wzięło udział 37 uczniów reprezentujących szkołę podstawową nr 1 i 3 z Czerwionki-Leszczyn, Książenic, Stanowic, Palowic, Czernicy, Lysek, Czuchowa, szkołę podstawową z klasami integracyjnymi z Przegędzy, szkołę specjalną z Żor, Rybnika, Czerwionki-Leszczyn oraz Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Konkurs miał charakter integracyjny i stwarzał możliwość wykazania się swoimi talentami i umiejętnościami dzieciom pełnosprawnym, jak również dzieciom z deficytami.

      Wszystkie prace wykonane były na bardzo wysokim poziomie i wzbudziły zachwyt organizatorów oraz komisji konkursowej, która wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach, i tek:

      Szkoły Specjalne i Klasy integracyjne:

      I miejsce – Martyna Rzepka z POPP przy ZSS Czerwionka-Leszczyny; II miejsce- Agnieszka Kowalczyk z ZSS w Żorach; III miejsce –Łukasz Gajer z SP nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku, wyróżnienie zdobyła Zuzanna Frydyada De Piotrowska z SP w Przegędzy.

      Szkoły Podstawowe i Gimnazja:

      I miejsce –Julia Polnik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lyskach; II miejsce – Jagoda Mitura z SP nr 3 w Leszczynach oraz Julia Radyszuk z SP nr 1 w Leszczynach; III miejsce –Donga Nicola z SP w Czernicy oraz Wiktoria Han z SP w Książenicach; wyróżnienia zdobyli: Amelia Wolnik z SP w Palowicach, Daria Przybyła z SP nr 6 w Czuchowie, Nikola Więch z SP w Stanowicach, Aleksandra Morawiec z SP w Przegędzy. Przewodniczącą jury była p. Beata Pietrek–  nauczyciel plastyki, jak również instruktor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, a członkami jury była p. Joanna Rzymanek– dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ksiądz Tomasz Kasperowicz-wikariusz parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czuchowie oraz p. Maria Kala- emerytowany nauczyciel plastyki. Podczas oceny, jury zwróciło uwagę na zgodność z tematem, estetykę wykonania prac oraz wkład artystyczny. Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk p. dyrektor nagrody i dyplomy a pozostali uczestnicy upominki. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom, dzięki którym konkurs ten został wzbogacony wieloma wspaniałymi nagrodami, które otrzymali uczestnicy. Młodym artystom gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych naszych konkursach.

      Barbara Bańczyk

       

    • "Bliskie Spotkania" - podsumowanie
     • "Bliskie Spotkania" - podsumowanie

     • LAUREACI

      XXIII Przeglądu Teatralnego i Recytatorskiego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Bliskie Spotkania" NAGRODZENI!

       

      30 maja 2019 roku o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Leszczynach odbyła się uroczystość wręczenia nagród Laureatom XXIII Przeglądu Teatralnego i Recytatorskiego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Bliskie Spotkania" , zorganizowanego przez MOK w Czerwionce i ZSS w Leszczynach.

      Dyrektor ZSS- p. Beata Zich – rozpoczęła od powitania laureatów Przeglądu, którzy przybyli wraz ze swoimi „trenerami” , oraz zaproszonych gości . Swoją obecnością zaszczycili : wicestarosta - p. Marek Profaska, burmistrz G i M Czerwionka- Leszczyny- p. Wiesław Janiszewski, radni: p. Stefania Szyp i p. Adam Karaszewski, dyrektor MOK w Czerwionce- p. Mariola Czajkowska, przedstawicielka ZNP- p. Urszula Lawnik, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej G i M Czerwionka- Leszczyny- Jestem- p. Teresa Nawój oraz sekretarz – Jestem- p. Lilianna Zimoń.

      Następnie serdecznie podziękowała sponsorom. W tym roku byli to: Starostwo Powiatowe w Rybniku, G i M Czerwionka- Leszczyny , MOK w Czerwionce, ZNP, ZSS i SPDiMN- Jestem w Leszczynach, Credit Agricole, Sklep Drobiarski w Czuchowie, Auto Boss „Ford” z Chorzowa, PH. Inter Handel z Bełku oraz duża grupa darczyńców z Czuchowa, których do pomocy zmobilizowała p. Ewa Szczęsny.

      P. Marek Profaska złożył podziękowania organizatorom – Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Czerwionce i Zespołowi Szkól Specjalnych w Leszczynach, którzy już ponad dwadzieścia lat przyczyniają się do rozwoju młodych talentów. Pogratulował wszystkim uczestnikom Przeglądu i oddał głos p. Wiesławowi Janiszewskiemu. Burmistrz po raz kolejny podkreślił, że godność osób niepełnosprawnych powinna być szanowana codziennie, a nie tylko przez tydzień w roku.

      Honorowi Patroni oficjalnie otwarli uroczystość wręczenia nagród Laureatom XXIII Przeglądu Teatralnego i Recytatorskiego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Bliskie Spotkania".

      P. Beata Zich o wreczenie nagród dla grup teatralnych poprosiła p. Marka Profaskę, p. Wiesława Janiszewskiego, p. Mariolę Czajkowską, p. Urszulę Lawnik oraz p. Teresę Nawój.

      GRAND PRIX zdobyła grupa „ZETKI” z ZSS w Leszczynach, ( spektakl „ Kumple, )I MIEJSCE : „DECORUM” z Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Tychach ( „ Zebra”), II MIEJSCE: „ INNA BAJKA” ze Specjalnego Zespołu Szkolno- Wychowawczego w Rybniku ( „Gdzie jest król”), III MIEJSCE: „ MAŁE GRAFFITI” z Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu ( „ W świecie oceanu” ), IV MIEJSCE: „ ALTERNATYWA” ze Środowiskowego Domu Samopomocy ( Ośrodek M. B. Uzdrowienia Chorych) w Knurowie ( „ Między nami Addamsami”).

      Jak co roku, po wręczeniu nagród ,nastąpiła „ chwila dla reportera”, którego rolę- też jak co roku -pełniła p. Agnieszka Snopek.

      Za moment grupa teatralna „Zetki”z Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Leszczynach przeniosła całą salę w lata dwudzieste ubiegłego stulecia za sprawą spektaklu „Kumple” , przygotowanego przez p. Agnieszkę Smołkę i p. Barbarę Bańczyk.

      Po gromkich brawach przyszedł czas na laureatów konkursu recytatorskiego. Nagrody wręczali: p. Marek Profaska, p. Mariola Czajkowska, p. Stefania Szyp i p. Adam Karaszewski.

      Otrzymali je : GRAND PRIX- Tomasz Pikuła, I MIEJSCE- Artur Byrtek, II MIEJSCE- Sebastian Steuer, III MIEJSCE- Michał Belkius.

      Tomasz Pikuła zaprezentował „ Zaczarowaną dorożkę” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Oczarował nie tylko doskonałym pamięciowym opanowaniem tekstu, ale również bezbłędną interpretacją i wyraźną radością z faktu możliwości występowania przed tak liczną widownią.

      Dyrektor ZSS- p. Beata Zich – w serdeczny sposób podziękowała „ duszy całego przedsięwzięcia”-p. Beacie Frycz za szczególne zaangażowanie w organizację XXIII Przeglądu Teatralnego i Recytatorskiego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Bliskie Spotkania".

      Wszyscy zaproszeni goście oraz sponsorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy , a także jabłuszka i przeurocze „mini skalniaki” wykonane przez uczniów ZSS.

      Jeszcze tylko słodki poczęstunek, zdjęcia i znów...do zobaczenia za rok!

       

       

      Lilianna Zimoń- sekretarz Zarządu SPDiMN- Jestem

    • "Turniej jednego wiersza" za nami...
     • "Turniej jednego wiersza" za nami...

     • Obchody Powiatowego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych rozpoczął Turniej Jednego Wiersza o Różę Stanisława Krawczyka, który odbył się 13 maja w kawiarni „ Stara Piwnica” w MOK w Czerwionce – Leszczynach. To już piąta edycja konkursu poetyckiego, który w piękny sposób integruje społeczność osób zdrowych z osobami z różnymi niepełno sprawnościami. Do udziału w konkursie swoje wiersze nadesłali twórcy z całego regionu. Spośród 17 nadesłanych wierszy jury w składzie: Irena Woźnica - radna Rady Powiatu, Małgorzata Tkocz – poetka , nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz Aleksandra Pietruszewska - dyrektor Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, wybrało 10 najlepszych , których autorzy zaprezentowali podczas finału. Decyzją jurorek I miejsce i statuetkę wykonaną przez artystę plastyka Bogdana Szymurę zdobyła Wiktoria Gembalczyk ze Szkoły Podstawowej w Stanowicach, II miejsce - Agata Hildebrandt z ZSS im. W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy, III miejsce - Marta Plaza – Kiersztyn , najmłodsza uczestniczka konkursu ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czerwionce- Leszczynach, która również otrzymała nagrodę publiczności - kosz słodyczy.

      Wszyscy twórcy autorskich wierszy otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki oraz drobne gadżety. Nagrodami dla najlepszych były również bony do Empiku oraz Rossmana.

      Laureatom gratulowali Burmistrz Wiesław Janiszewski, Wicestarosta Marek Profaska oraz dyrektor MOK-u Mariola Czajkowska.

      Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia w ramach IV Powiatowego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

       

    • Bliskie Spotkania - WYNIKI
     • Bliskie Spotkania - WYNIKI

     • Przedstawiamy wyniki Przeglądu Teatralno-Recytatorskiego " Bliskie Spotkania"

      Za nami XXIII Przegląd Teatralny i Recytatorski Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Bliskie Spotkania". Dziękujemy Aktorom, Recytatorom, ich Opiekunom za wspaniałe występy, Przedstawicielom Władz Powiatowych i Gminnych, Rodzicom, Dzieciom i Młodzieży Zaprzyjaźnionych Szkół za obecnośc na widowni, Sponsorom i Darczyńcom za wsparcie i ufundowanie nagród. To było wspaniałe spotkanie! Przedstawiamy Laureatów i cieszymy się naszym sukcesem!

       

    • XXIII Przegląd Teatralny i Recytatorski "Bliskie Spotkania"
     • XXIII Przegląd Teatralny i Recytatorski "Bliskie Spotkania"

     • Serdecznie zapraszamy na XXIII Przegląd Teatralny i Recytatorski Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Bliskie Spotkania", który odbędzie się w ramach obchodów IV Powiatowego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych 15 maja br. w Centrum Kulturalno - Edukacyjnym w Czerwionce - Leszczynach pod Patronatem Starosty Powiatu Rybnickiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
      Wystąpią Teatry i Recytatorzy z Zabrza, Rybnika, Knurowa, Grzawy, Żywca, Paniówek, Sosnowca, Żor, Krakowa, Tychów i Czerwionki-Leszczyn.
      Organizatorami wydarzenia jak co roku są:
      Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce - Leszczynach oraz Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce - Leszczynach.
       
    • ZRZUTKA na Ogród Sensoryczny
     • ZRZUTKA na Ogród Sensoryczny

     • Jesteśmy rodzicami dzieci, które uczęszczają do Szkoły Specjalnej w Leszczynach.

      Nasze dzieci mają od 8 -24 lat i chorują na różne przewlekłe choroby np. autyzm, zespół Downa, porażenia mózgowe, sprzężone niepełnosprawności, niedowidzą, niedosłyszą, są nadpobudliwe, a czasami zbyt obojętne na świat zewnętrzny.

      Dlatego wspólnymi siłami, wraz z Władzami Szkoły, my jako rodzice, postanowiliśmy stworzyć dla naszych dzieci, na terenie Szkoły Specjalnej w Leszczynach, Ogród Doświadczania Świata w stopniu umożliwiającym wszystkim zmysłom zadziałać i doświadczyć tego, co dla nas, jako „zdrowych „ ludzi jest rzeczą naturalną. Ogród taki, ma pozytywny wpływ na zachowania naszych pociech. Woda, która jest elementem przewodnim naszego przedsięwzięcia, działa przede wszystkim uspokajająco.

      Ogród ten jest podzielony na kilka stref np. uważności- tutaj dzieci pobudzają obszary związane z dotykiem ( różne nawierzchnie ), strefa smaku- umieszczone są tutaj krzewy z owocami, kącik warzywny i zioła. Będzie także umieszczona strefa tzw. dydaktyczna, gdzie poprzez dźwięk będzie pobudzany zmysł zarówno słuchu jak i dotyku. Takie doświadczenia są bardzo ważne w terapii i rehabilitacji.

       

      To miejsce, będzie jedynym ogrodem sensorycznym na naszym terenie.

      Niestety koszty stworzenia tego miejsca, przerosły nasze możliwości finansowe. Pomimo wkładu finansowego Organów prowadzących jednostkę, Darczyńców, Rodziców i osób o „wielkim” sercu, nie jesteśmy w stanie sami zakupić ostatniego elementu ogrodu, jakim jest wyposażenie strefy zabawy i dźwięku. Podstawowy zestaw kilku instrumentów to koszt ok. 20 000 zł. Muszą to być przedmioty z odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa.

      Dlatego zwracamy się z prośbą do osób, które są w stanie nam pomóc finansowo, o wsparcie , aby można było zakupić dane elementy i dokończyć budowę tego miejsca.

      Prace już się rozpoczęły, więc mamy czas tylko do końca maja 2019 r. !!!

       

      Można również wpłacać indywidualnie na konto Rady Rodziców ZSS z dopiskiem
      „ Ogród sensoryczny”
      Nr kota bankowego O.K Bank Spółdzielczy o/ Leszczyny 86 8454 1095 2031 0094 7611 0002 Rada Rodziców przy ZSS Leszczyny ul. Przedszkolna 1

       

      Za każdy grosz z całego serca dziękujemy

      Wdzięczni Rodzice

       

      Poniżej migawki z placu budowy

     • Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli oraz całej społeczności szkolnej, która odbędzie się w niedzielę 28 kwietnia 2019 o godz. 8.30 w kościele św. Andrzeja Boboli w Leszczynach.

    • Konkurs plastyczny "Jan Paweł II w oczach dzieci"
     • Konkurs plastyczny "Jan Paweł II w oczach dzieci"

     • Prace Konkursowe! Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w konkursie pt. "Jan Paweł II w oczach dzieci" organizowanym przez Szkołę Podstawową w Rybniku. Zostało wysłanych 12 prac. Wszystkim życzymy zwycięstwa!

       

    • “U STÓP KRZYŻA” - PORANEK WIELKANOCNY
     • “U STÓP KRZYŻA” - PORANEK WIELKANOCNY

     • Choć jeszcze daleko do Świąt Wielkanocnych w naszej szkole 3 kwietnia 2019 roku uczniowie pod opieką nauczycieli, przygotowali świąteczne przedstawienie pt.:,,U STÓP KRZYŻA". Młodzi ludzie w dialogu z Panem Jezusem decydują się: nieść krzyż na swoich ramionach; wraz z Jezusem na Golgocie umierać; bezgranicznie Mu zaufać; dla Niego tylko żyć. Przyrzekaja Chrystusowi pomagać Mu w niesieniu krzyża, ale Pan Jezus tłumaczy im mówiąc: Jeśli chcesz, żebym mógł odpocząć, to weź twojego bliźniego na swoje ramiona. Pomagajcie sobie nawzajem nosić krzyże, wasze codzienne obowiązki, troski, zmartwienia. Jeśli sobie nawzajem pomagacie, wtedy mnie pomagacie. I zaprawdę powiadam Ci, że wszystko, co uczynisz jednemu z tych moich braci najmniejszych to tak, jakbyś mnie uczynił”. Młodzież naszej szkoły odpowiedziała na prośbę Jezusa i w prezentacji multimedialnej pokazali jak w sposób spontaniczny, reagują na potrzeby bliźniego spiesząc mu z pomocą. Zaprezentowany występ przykuł uwagę wszystkich wychowanków oraz nauczycieli szkoły, Nie zabrakło również pieśni wielkopostnych zaśpiewanych solo przez Andżelikę Bilską, Kamila Nowaka oraz Bartka Janika. W pięknym tańcu wykonanym przez starszych uczniów, wielbiliśmy Pana I dziekowaliśmy Mu za zbawienie wysłużone na krzyżu.

      `Pod koniec przedstawienia uczniowie biorący w nim udział, rozdali wszystkim obecnym “duchowe cukierki”, które były dla jednych umocnieniem w wierze a dla innych zachetą do dobrych uczynków. Spodobało się to szczególnie uczniom klas IV-VIII, którzy szukali okazji, by jeszcze raz wylosować karteczkę z cytatem Pisma Świętego i zrobić coś dobrego dla bliźniego. Na zakończenie Mariusz Wróbel złożył wszystkim świąteczne życzenia zachęcajac nas do tego, by wykorzystać ostatnie dni wielkiego postu i pomagać sobie życzliwym spojrzeniem, dobrym słowem, czy choćby tylko serdecznym uściskiem dłoni


       


       

    • Rozwiązanie Konkursu "Droga Krzyżowa"
     • Rozwiązanie Konkursu "Droga Krzyżowa"

     • W Wielkim Poście w naszej szkole odbył się Konkurs plastyczny pt. "Droga krzyżowa" w którym wzięło udział 19 uczniów.

      Nagrdy zdobyli:

      I miejsce Andżelika Bilska, II miejsce Paweł Pełka i Paweł Piorunowski, III miejsce Mateusz Kuczera i Dominik Falkowski

      Wyróżnienia otrzymali:

      Mateusz Więch, Julia Kuczera, Sebastian Góralczyk, Szymon Wandzel, Mateusz Machla

      Pozostali uczniowie otrzymali nagrody pocieszenia. Wszystkim gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

    • DROGA KRZYŻOWA W GOLEJOWIE
     • DROGA KRZYŻOWA W GOLEJOWIE

     • W czwartek 2 kwietnia 2019 r. jak co roku, udaliśmy się do Golejowa na Drogę Krzyżową, której przewodniczył ks. Proboszcz Zenon Sodzawiczny. By głębiej przeżyć bolesną mękę Pana Jezusa, uczniowie wraz z nauczycielami czytali rozważania do każdej stacji. Wielu z uczniów wcieliło się w samego Pana Jezusa, jak również w postacie osób, które Chrystus spotkał na swojej drodze na Golgotę. Głęboka modlitwa połączona ze śpiewem pieśni wielkopostnych pod kierunkiem p. Beaty Frycz, przybliżyła nas do cierpiącego Jezusa i w znacznym stopniu pomogła nam lepiej przygotować się do Świąt Wielkanocnych. Nasze spotkanie ze Zbawicielem, niosącym krzyż na kalwaryjskie wzgórze, ofiarowaliśmy we wszystkich intencjach noszonych w naszych sercach, a przede wszystkim w intencjach całej naszej społeczności szkolnej.

    • Dzień otwarty
     • Dzień otwarty

     • Dzień otwarty

      Dnia 11 kwietnia 2019r. czwartek - o godzinie 12.00 w Zespole Szkół Specjalnych im. Weroniki
      Sherborne w Czerwionce - Leszczynach odbędzie się:

      DZIEŃ OTWARTY dla osób zainteresowanych kształceniem

      w Szkole Przysposabiającej do pracy,
      w Zespole Szkół Specjalnych
      im. W.Sherborne w Czerwionce - Leszczynach

      Zapraszamy:

      Rodziców i opiekunów uczniów klas 8SP i 3Gimnazjum, posiadających orzeczenie o kształceniu
      specjalnym - niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym; niepełnosprawność
      intelektualna w stopniu umiarkowanym plus sprzężenia; niepełnosprawność intelektualna w
      stopniu umiarkowanym plus autyzm; niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
      plus Zespół Aspergera
      Program Dnia Otwartego:
      * Możliwość zobaczenia fragmentu zajęć , obejrzenia szkoły, zaplecza dydaktycznego,
      opiekuńczego, terapeutycznego, sportowego, prezentacja multimedialna dotycząca szkoły
      * Możliwość zobaczenia wytworów uczniów i absolwentów, osiągnięć i sukcesów uczniów na polu
      sportowym i artystycznym
      * Spotkanie i konsultacje z Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych oraz pedagogiem na temat
      warunków przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy
      * Spotkanie i konsultacje z Dyrektorem Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach na temat
      możliwości i warunków przyjęcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkoły
      ogólnodostępnej
      * Poczęstunek przygotowany przez uczniów SPP
      Zapraszamy serdecznie rodziców z dziećmi

    • Bezpłatne konsultacje
     • Bezpłatne konsultacje

     •  

      Bezpłatne konsultacje

      Dnia 9 kwietnia 2019r. wtorek - od godziny 14.00 w Zespole Szkół Specjalnych im. Weroniki
      Sherborne w Czerwionce - Leszczynach odbędą się:

      BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA DZIECI W WIEKU od 0 do 9 lat

      Konsultacji i porad udzielać będą:
      - neurologopeda
      - psycholog
      - terapeuci integracji sensorycznej
      - terapeuta ruchowy
      - specjalista do spraw autyzmu
      - lekarz pediatra ( od godziny 15.00 )
      Dla zainteresowanych osób jest możliwość: rozmowy z Dyrektorem Szkoły na temat możliwości i
      warunków przyjęcia do Szkoły, na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz na zajęcia do
      Ośrodka Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczego.
      Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
   • zssczerwionka-leszczyny@wp.pl
   • (+32) 431-29-91
   • ul. Przedszkolna 1 44-238 Czerwionka-Leszczyny
  • Logowanie