• ZRZUTKA na Ogród Sensoryczny
     • ZRZUTKA na Ogród Sensoryczny

     • Jesteśmy rodzicami dzieci, które uczęszczają do Szkoły Specjalnej w Leszczynach.

      Nasze dzieci mają od 8 -24 lat i chorują na różne przewlekłe choroby np. autyzm, zespół Downa, porażenia mózgowe, sprzężone niepełnosprawności, niedowidzą, niedosłyszą, są nadpobudliwe, a czasami zbyt obojętne na świat zewnętrzny.

      Dlatego wspólnymi siłami, wraz z Władzami Szkoły, my jako rodzice, postanowiliśmy stworzyć dla naszych dzieci, na terenie Szkoły Specjalnej w Leszczynach, Ogród Doświadczania Świata w stopniu umożliwiającym wszystkim zmysłom zadziałać i doświadczyć tego, co dla nas, jako „zdrowych „ ludzi jest rzeczą naturalną. Ogród taki, ma pozytywny wpływ na zachowania naszych pociech. Woda, która jest elementem przewodnim naszego przedsięwzięcia, działa przede wszystkim uspokajająco.

      Ogród ten jest podzielony na kilka stref np. uważności- tutaj dzieci pobudzają obszary związane z dotykiem ( różne nawierzchnie ), strefa smaku- umieszczone są tutaj krzewy z owocami, kącik warzywny i zioła. Będzie także umieszczona strefa tzw. dydaktyczna, gdzie poprzez dźwięk będzie pobudzany zmysł zarówno słuchu jak i dotyku. Takie doświadczenia są bardzo ważne w terapii i rehabilitacji.

       

      To miejsce, będzie jedynym ogrodem sensorycznym na naszym terenie.

      Niestety koszty stworzenia tego miejsca, przerosły nasze możliwości finansowe. Pomimo wkładu finansowego Organów prowadzących jednostkę, Darczyńców, Rodziców i osób o „wielkim” sercu, nie jesteśmy w stanie sami zakupić ostatniego elementu ogrodu, jakim jest wyposażenie strefy zabawy i dźwięku. Podstawowy zestaw kilku instrumentów to koszt ok. 20 000 zł. Muszą to być przedmioty z odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa.

      Dlatego zwracamy się z prośbą do osób, które są w stanie nam pomóc finansowo, o wsparcie , aby można było zakupić dane elementy i dokończyć budowę tego miejsca.

      Prace już się rozpoczęły, więc mamy czas tylko do końca maja 2019 r. !!!

       

      Można również wpłacać indywidualnie na konto Rady Rodziców ZSS z dopiskiem
      „ Ogród sensoryczny”
      Nr kota bankowego O.K Bank Spółdzielczy o/ Leszczyny 86 8454 1095 2031 0094 7611 0002 Rada Rodziców przy ZSS Leszczyny ul. Przedszkolna 1

       

      Za każdy grosz z całego serca dziękujemy

      Wdzięczni Rodzice

       

      Poniżej migawki z placu budowy

     • Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli oraz całej społeczności szkolnej, która odbędzie się w niedzielę 28 kwietnia 2019 o godz. 8.30 w kościele św. Andrzeja Boboli w Leszczynach.

    • Konkurs plastyczny "Jan Paweł II w oczach dzieci"
     • Konkurs plastyczny "Jan Paweł II w oczach dzieci"

     • Prace Konkursowe! Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w konkursie pt. "Jan Paweł II w oczach dzieci" organizowanym przez Szkołę Podstawową w Rybniku. Zostało wysłanych 12 prac. Wszystkim życzymy zwycięstwa!

       

    • “U STÓP KRZYŻA” - PORANEK WIELKANOCNY
     • “U STÓP KRZYŻA” - PORANEK WIELKANOCNY

     • Choć jeszcze daleko do Świąt Wielkanocnych w naszej szkole 3 kwietnia 2019 roku uczniowie pod opieką nauczycieli, przygotowali świąteczne przedstawienie pt.:,,U STÓP KRZYŻA". Młodzi ludzie w dialogu z Panem Jezusem decydują się: nieść krzyż na swoich ramionach; wraz z Jezusem na Golgocie umierać; bezgranicznie Mu zaufać; dla Niego tylko żyć. Przyrzekaja Chrystusowi pomagać Mu w niesieniu krzyża, ale Pan Jezus tłumaczy im mówiąc: Jeśli chcesz, żebym mógł odpocząć, to weź twojego bliźniego na swoje ramiona. Pomagajcie sobie nawzajem nosić krzyże, wasze codzienne obowiązki, troski, zmartwienia. Jeśli sobie nawzajem pomagacie, wtedy mnie pomagacie. I zaprawdę powiadam Ci, że wszystko, co uczynisz jednemu z tych moich braci najmniejszych to tak, jakbyś mnie uczynił”. Młodzież naszej szkoły odpowiedziała na prośbę Jezusa i w prezentacji multimedialnej pokazali jak w sposób spontaniczny, reagują na potrzeby bliźniego spiesząc mu z pomocą. Zaprezentowany występ przykuł uwagę wszystkich wychowanków oraz nauczycieli szkoły, Nie zabrakło również pieśni wielkopostnych zaśpiewanych solo przez Andżelikę Bilską, Kamila Nowaka oraz Bartka Janika. W pięknym tańcu wykonanym przez starszych uczniów, wielbiliśmy Pana I dziekowaliśmy Mu za zbawienie wysłużone na krzyżu.

      `Pod koniec przedstawienia uczniowie biorący w nim udział, rozdali wszystkim obecnym “duchowe cukierki”, które były dla jednych umocnieniem w wierze a dla innych zachetą do dobrych uczynków. Spodobało się to szczególnie uczniom klas IV-VIII, którzy szukali okazji, by jeszcze raz wylosować karteczkę z cytatem Pisma Świętego i zrobić coś dobrego dla bliźniego. Na zakończenie Mariusz Wróbel złożył wszystkim świąteczne życzenia zachęcajac nas do tego, by wykorzystać ostatnie dni wielkiego postu i pomagać sobie życzliwym spojrzeniem, dobrym słowem, czy choćby tylko serdecznym uściskiem dłoni


       


       

    • Rozwiązanie Konkursu "Droga Krzyżowa"
     • Rozwiązanie Konkursu "Droga Krzyżowa"

     • W Wielkim Poście w naszej szkole odbył się Konkurs plastyczny pt. "Droga krzyżowa" w którym wzięło udział 19 uczniów.

      Nagrdy zdobyli:

      I miejsce Andżelika Bilska, II miejsce Paweł Pełka i Paweł Piorunowski, III miejsce Mateusz Kuczera i Dominik Falkowski

      Wyróżnienia otrzymali:

      Mateusz Więch, Julia Kuczera, Sebastian Góralczyk, Szymon Wandzel, Mateusz Machla

      Pozostali uczniowie otrzymali nagrody pocieszenia. Wszystkim gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

    • DROGA KRZYŻOWA W GOLEJOWIE
     • DROGA KRZYŻOWA W GOLEJOWIE

     • W czwartek 2 kwietnia 2019 r. jak co roku, udaliśmy się do Golejowa na Drogę Krzyżową, której przewodniczył ks. Proboszcz Zenon Sodzawiczny. By głębiej przeżyć bolesną mękę Pana Jezusa, uczniowie wraz z nauczycielami czytali rozważania do każdej stacji. Wielu z uczniów wcieliło się w samego Pana Jezusa, jak również w postacie osób, które Chrystus spotkał na swojej drodze na Golgotę. Głęboka modlitwa połączona ze śpiewem pieśni wielkopostnych pod kierunkiem p. Beaty Frycz, przybliżyła nas do cierpiącego Jezusa i w znacznym stopniu pomogła nam lepiej przygotować się do Świąt Wielkanocnych. Nasze spotkanie ze Zbawicielem, niosącym krzyż na kalwaryjskie wzgórze, ofiarowaliśmy we wszystkich intencjach noszonych w naszych sercach, a przede wszystkim w intencjach całej naszej społeczności szkolnej.

    • Dzień otwarty
     • Dzień otwarty

     • Dzień otwarty

      Dnia 11 kwietnia 2019r. czwartek - o godzinie 12.00 w Zespole Szkół Specjalnych im. Weroniki
      Sherborne w Czerwionce - Leszczynach odbędzie się:

      DZIEŃ OTWARTY dla osób zainteresowanych kształceniem

      w Szkole Przysposabiającej do pracy,
      w Zespole Szkół Specjalnych
      im. W.Sherborne w Czerwionce - Leszczynach

      Zapraszamy:

      Rodziców i opiekunów uczniów klas 8SP i 3Gimnazjum, posiadających orzeczenie o kształceniu
      specjalnym - niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym; niepełnosprawność
      intelektualna w stopniu umiarkowanym plus sprzężenia; niepełnosprawność intelektualna w
      stopniu umiarkowanym plus autyzm; niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
      plus Zespół Aspergera
      Program Dnia Otwartego:
      * Możliwość zobaczenia fragmentu zajęć , obejrzenia szkoły, zaplecza dydaktycznego,
      opiekuńczego, terapeutycznego, sportowego, prezentacja multimedialna dotycząca szkoły
      * Możliwość zobaczenia wytworów uczniów i absolwentów, osiągnięć i sukcesów uczniów na polu
      sportowym i artystycznym
      * Spotkanie i konsultacje z Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych oraz pedagogiem na temat
      warunków przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy
      * Spotkanie i konsultacje z Dyrektorem Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach na temat
      możliwości i warunków przyjęcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkoły
      ogólnodostępnej
      * Poczęstunek przygotowany przez uczniów SPP
      Zapraszamy serdecznie rodziców z dziećmi

    • Bezpłatne konsultacje
     • Bezpłatne konsultacje

     •  

      Bezpłatne konsultacje

      Dnia 9 kwietnia 2019r. wtorek - od godziny 14.00 w Zespole Szkół Specjalnych im. Weroniki
      Sherborne w Czerwionce - Leszczynach odbędą się:

      BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA DZIECI W WIEKU od 0 do 9 lat

      Konsultacji i porad udzielać będą:
      - neurologopeda
      - psycholog
      - terapeuci integracji sensorycznej
      - terapeuta ruchowy
      - specjalista do spraw autyzmu
      - lekarz pediatra ( od godziny 15.00 )
      Dla zainteresowanych osób jest możliwość: rozmowy z Dyrektorem Szkoły na temat możliwości i
      warunków przyjęcia do Szkoły, na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz na zajęcia do
      Ośrodka Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczego.
      Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi

    • ZROZUMIEĆ DZIECKO Z ADHD - konferencja
     • ZROZUMIEĆ DZIECKO Z ADHD - konferencja

     • Serdecznie zapraszamy na konferencję:


       

      ZROZUMIEĆ DZIECKO Z ADHD

      organizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwionce-Leszczynach pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Rybnickiego Pana Damiana Mrowca i Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Pana Wiesława Janiszewskiego


       

      29 marca 2019r. (piątek) godz. 9.00

      w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym

      w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3-go Maja 36D


       

      Konferencja dedykowana jest pedagogom, psychologom, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom oraz wszystkim zainteresowanym tematyką zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi.

      Tematyka konferencji:

      • diagnoza ADHD

      • funkcjonowanie dziecka z ADHD w szkole i domu

      • pomoc dziecku z ADHD - postępowanie terapeutyczne, metody pracy w szkole i domu

        

      Mamy nadzieję, że nasza konferencja zainspiruje Państwa do dyskusji oraz wymiany doświadczeń na temat postępowania z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Przede wszystkim zaś chcemy, by była okazją do zdobycia nowej wiedzy na temat funkcjonowania dzieci z ADHD oraz wyposażyła w praktyczne wskazówki do pracy z nimi.

      Prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną z dopiskiem ,,konferencja ADHD” na adres: ppp@powiatrybnicki.pl do 27.03.2019

      Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

       

      Z poważaniem

      Dyrektor PPP

      mgr Marzena Kulig

       

      Prelegenci na konferencji:

       

      • Magdalena Skotnicka-Chaberek

       Dr n.med, lekarz, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny i certyfikowany superwizor-dydaktyk terapii poznawczo-behawioralnej. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, brała udział w projektach badawczych opracowujących narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne. Współpracuje z programem Trakt niosącym pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych. Jest założycielem i „szefem” Centrum Neurorehabilitacji. Obszarem jej specjalizacji psychoterapeutycznej są problemy osób i ich rodzin dotkniętych: ADHD, całościowymi zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego oraz zaburzeniami psychicznymi występującymi w przebiegu rzadkich chorób o podłożu genetycznym. Jest współautorką książek i licznych artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych poświęconych ADHD, diagnostyce psychologicznej, neurorehabilitacji i psychoterapii.
        

      • Bartłomiej Taurogiński

       Lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Uczestnik całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w ujęciu systemowo-psychodynamicznym. Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, leczeniem farmakologicznym, psychoedukacją, prowadzi terapię indywidualną dla dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną.

        

      • Maria Kudroń

       Pedagog, prowadzi terapię wspierającą dla dzieci na duńskich klockach bObles - projekt ZWIERZĄTKOWO. Posiada dyplom szkolenia autorskiego programu "Miasteczko" pomagającemu dzieciom w kontaktach z rówieśnikami. Stworzyła program placówki pedagogiczno-edukacyjnej i nadzorowała pracę instruktorów w jednym z pierwszych w Krakowie klubów dla rodziców i dzieci. Pracowała przy projekcie wspierającym rodziców w kryzysie oraz współpracowała przy projekcie „Macierzyństwo bez lukru”. Jest wiceprezesem fundacji Krakowska Grupa Wsparcia dla Rodziców. Autorka projektów filmowych poświęconych tematyce rodziny i jej zdrowia.


       

      • Anna Payne

       Pedagog, psychoterapeutką, nauczycielką i instruktorką młodzieży i dorosłych. Prowadzi grupową terapię wspierającą dla dzieci na duńskich klockach bObles - ZWIERZĄTKOWO. Ukończyła całościowe szkolenie „Terapia grupowa dzieci w oparciu o autorski program Miasteczko”. Współtworzy i realizuje projekty edukacyjne, także międzynarodowe, skierowane do osób dorosłych i starszych, obejmujące również zagadnienia profilaktyki i higieny zdrowia psychicznego. Prowadzi terapię dzieci, dorosłych, seniorów, par i rodzin.


       

      • Justyna Kokot

       Psycholog, psycholog transportu, pedagog, doradca zawodowy, coach, wykładowca, prelegent. Współprowadzi Niepubliczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Rybniku oraz Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr. Współpracuje z Fundacją In Corpore od 2014 roku. Zajmuje się diagnostyką oraz poradnictwem indywidualnym i grupowym. Od 2016 r. wdraża na rynek polski innowacyjny test MOXO wspomagający diagnozę zaburzeń uwagi, w tym ADHD.

       

      • Katarzyna Rychetsky

       Pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena – IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Organizuję szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen – IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

        

      • Martin Rychetsky

       Terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, terapeuta metody bilateralnej integracji, trener metody bilateralnej integracji, superwizor metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowany Specjalista Autyzmu ( Niemcy 2014) – prestiżowy kurs kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu. Obecnie prowadzi Rychetsky Optical.

        

      • Ryszard Chłopek

       Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pełni funkcję kierownika Ośrodka Terapii Rodzin i Par w Gliwicach.
       Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz rodzinną i małżeńską. Pracował między innymi w: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach, Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, oddziale psychiatrycznym i poradni przyszpitalnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku oraz jako biegły psycholog sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

        

      • Krystyna Krzakowska

       Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. Prowadzi również terapie rodzin. Współpracuje z nauczycielami, pedagogami szkół. W swojej pracy zajmuje się również tematyką zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi.


       

       

      PROGRAM KONFERENCJI

       

       

      9.00 – 9.15

      Otwarcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości.

      Marzena Kulig – Dyrektor PPP

      9.15 - 10.15

      Czym jest ADHD, ADD – diagnoza dziecka, leczenie farmakologiczne, ADHD a Zespół Aspergera.

      Bartłomiej Taurogiński – psychiatra dziecięcy

      10.15 - 10.45

      Test Moxo jako narządzie wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń uwagi, w tym ADHD.

      Justyna Kokot – psycholog, pedagog

      Fundacja In Corpore

      10.45 – 11.15

      Świat dziecka z ADHD .

      Justyna Kokot – psycholog, pedagog

      11.15 – 11.45

      Przerwa kawowa

       

      11.45 – 12.45

      Postępowanie terapeutyczne – praktyczne wskazówki postępowania z dzieckiem z ADHD w szkole i w domu.

      Magdalena Skotnicka-Chaberek – psycholog, lekarz, psychoterapeuta

      12.45 – 13.15

      Bilateralna Integracja – znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży.

      Katarzyna Rychetsky – pedagog, terapeuta i Martin Rychetsky - terapeuta

      13.15 – 13.45

      Terapia wspierająca dla dzieci na duńskich klockach bObles – Zwierzątkowo.

      Maria Kudroń - pedagog,

      Anna Payne – pedagog, psychoterapeuta

      13.45 – 14.15

      Praca z rodziną dzieci z ADHD.

      Ryszard Chłopek – psycholog, psychoterapeuta

      14.15 – 14.45

      Rola PPP w diagnozie i terapii dziecka z ADHD, studium przypadku.

      Krystyna Krzakowska – psycholog

      14.45 – 15.00

      Podsumowanie, zakończenie konferencji.

       

       

       

       

    • Mamy III miejsce oraz dwa wyróżnienia!
     • Mamy III miejsce oraz dwa wyróżnienia!

     • Dnia 6 lutego 2019r. został roztrzygnięty wojewódzki konkurs pt: “Św. Stanisław Kostka – czciciel Maryi. Dlaczego mam Jej nie kochać, skoro jest Matką.”Został on zorganizowany przez ZSP dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach. Celem konkursu było przybliżenie i głębsze poznanie postaci św. Stanisława, który jest patronem dzieci i młodzieży a przede wszystkim patronem Polski. Jury oceniając prace uczniów zwróciło szczególną uwagę na pomysłowość, oryginalność oraz aktywność twórczą. Naszą szkołę reprezentowało 15 uczniów a wśród nich zwyciężyli: Paweł Pełka, który zdobył III miejsce oraz Aleksandra Jureczko i Andżelika Bilska otrzymując wyróżnienia. Nagrody wręczyli: pani Wiceburmistrz Katowic – Marzena Szuba, pani Kurator Oświaty oraz pani Dyrektor ZSP w Katowicach- Aleksandra Doktorowicz. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Konkurs ten na pewno przyczynił się do zafascynowania postacią św. Stanisława, który jest wzorem godnym naśladowania. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

       

      Barbara Bańczyk

       

      zapraszamy do galerii

    • 25.02.2019 r. - zmiana rozkładu jazdy autobusu szkolnego
     • 25.02.2019 r. - zmiana rozkładu jazdy autobusu szkolnego

     • Rozkład 25.02.2019

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Trasa nr 1

       

      Dojazd

       

      Powrót

       

       

       

       

       

       

       

      1. Szczejkowice centrum

      07:05

       

      15:07

      2. Palowice Bar Palowiczanka

      07:10

       

      15:02

      3.Palowice ul. Bełkowska

      07:12

       

      15.00

      4. Palowice Las

       

      07:14

       

      14.58

      5. Bełk przystanek "Skrzyżowanie"

      07:16

       

      14.56

      6. Bełk skrzyżowanie ul. Główna i 26 Stycznia

      07:18

       

      14.53

      7. Bełk przystanek Szpital

      07:20:00

       

      14.49

      8. Stanowice przystanek Leszczyńska

      07:22

       

      14.47

      9. Czerwionka centrum przystanek po stronie Tesco

      07:25

       

      14.45

      10. Leszczyny Szkoła

       

      07:30:00

       

      14.40

      11. Leszczyny Stare przystanek

      07:35

       

      14.35

      12. Przegędza Szkoła

       

      07:40:00

       

      14.30

       

       

       

       

       

       

      Trasa nr 2

       

      Dojazd 

       

      Powrót

       

       

       

       

       

       

       

      1. Dębieńsko Las

       

      07:02:00

       

      15:08

      2. Dębieńsko Wielkie

      07:04

       

      15:06

      3. Dębieńsko Leśniczówka

      07:05

       

      15:03

      4. Dębieńsko ul. Górnicza 74

      07:06

       

      15:01

      5. Dębieńsko ul. Górnicza 34

      07:07

       

      15:00

      6. Czuchów ul. Kochanowskiego 5

      07:08:00

       

      14:59

      7. Czuchów Sklep

       

      07:10

       

      14:58

      8. Czuchów Cmentarz

      07:13:00

       

      14:55

      9. Czuchów ul. Szewczyka 7

      07:15:00

       

      14:53

      10. Czuchów ul.Rybnicka 42

      07:17:00

       

      14:51

      11. Leszczyny ul. Polna 8

      07:18:00

       

      14:50

      12. Leszczyny obok Pizzerii Miketa

       

      07:24:00

       

      14:46

      13. Leszczyny przystanek na Konopnickiej

      07:26:00

       

      14:44

      14. Leszczyny Szkoła

       

      07:30:00

       

      14:40

      11. Leszczyny Stare przystanek

      07:35:00

       

      14:35

      12. Przegędza Szkoła

       

      07:40:00

       

      14:30:00

    • Dzień Wszystkich Kolorów Świata - Jak przyjemnie i łatwo jest pomagać!
     • Dzień Wszystkich Kolorów Świata - Jak przyjemnie i łatwo jest pomagać!

     •     
      7 lutego 2019 r.  zorganizowaliśmy wraz z Radą Rodziców oraz Zarządem Stowarzyszenia- Jestem, kolejny Bal przebierańców, tym razem pod hasłem „Wszystkie kolory świata”. Skąd taka nazwa? Otóż szkoła przystąpiła do projektu UNICEF, którego celem jest objęcie najbardziej potrzebujących  dzieci na świecie programem szczepień.
       Aby umożliwić zaszczepienie dzieci z różnych stron świata uczniowie, nauczyciele i rodzice wykonali „szmaciane dzieła sztuki”, czyli laleczki przeznaczone do „adopcji”, możliwej po wpłaceniu darowizny na rzecz ratowania życia dzieci. Razem uszyliśmy 10 lalek, a już 6 z nich mają swojego „rodzica”, a inne czekają jeszcze na „nowy dom”.

      Nietrudno jest policzyć, że tym sposobem zapewniliśmy szansę na zdrowie dla dzieci, bo minimalna kwota darowizny w wysokości 10 zł umożliwi zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego.               
      Poprzez projekt „Wszystkie kolory świata” uświadamiamy dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka.

      Gdy zabrzmiała muzyka, na parkiecie pojawiły się barwne postacie: Meksykanie, Indianie, kowboje, Alladyn, Rzymianin, Cyganka, japoński Ninja i wiele innych. Wraz z upływem czasu do tańca ruszało coraz więcej osób, przyłączyli się i dorośli. Nikt nie zwracał uwagi na dobór par. Pląsały nauczycielki z uczniami czy uczennicami, pary mieszane, dziewczynka z dziewczynką czy chłopak z chłopakiem. Kto by się tym przejmował! Ważne, że wszyscy doskonale się bawili!++;
      Bardzo serdecznie dziękujemy DJ Szczypiorowi – p. Piotrowi Czylok za świetną oprawę muzyczną (Kochamy Pana! :)),  Stowarzyszeniu – Jestem i Radzie Rodziców za pomoc i zaangażowanie w organizację Balu.

      Galeria

    • Nowy rozkład jazdy autobusu szkolnego PO FERIACH
     • Nowy rozkład jazdy autobusu szkolnego PO FERIACH

     • Rozkład jazdy autobusu szkolnego.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Trasa nr 1

       

       

      Dojazd

       

      Powrót

       

       

       

       

       

       

      1. Szczejkowice centrum

      07:05

       

      15:53

      2. Palowice Bar Palowiczanka

      07:10

       

      15:48

      3.Palowice ul. Bełkowska

      07:12

       

      15:46

      4. Palowice Las

       

      07:14

       

      15:44

      5. Bełk przystanek "Skrzyżowanie"

      07:16

       

      15:42

      6. Bełk skrzyżowanie ul. Główna i 26 Stycznia

      07:18

       

      15:39

      7. Bełk przystanek Szpital

      07:20:00

       

      15:35

      8. Stanowice przystanek Leszczyńska

      07:22

       

      15:33

      9. Czerwionka centrum przystanek po stronie Tesco

      07:25

       

      15:30

      10. Leszczyny Szkoła

       

      07:30

       

      15:25

      11. Leszczyny Stare przystanek

      07:35

       

      15:20

      12. Przegędza Szkoła

       

      07:40:00

       

      15:15:00

       

       

       

       

       

       

      Trasa nr 2

       

       

      Dojazd

       

      Powrót

       

       

       

       

       

       

      1. Dębieńsko Las

       

      07:02:00

       

      15:53

      2. Dębieńsko Wielkie

      07:04

       

      15:51

      3. Dębieńsko Leśniczówka

      07:05

       

      15:48

      4. Dębieńsko ul. Górnicza 74

      07:06

       

      15:46

      5. Dębieńsko ul. Górnicza 34

      07:07

       

      15:45

      6. Czuchów ul. Kochanowskiego 5

      07:08:00

       

      15:44

      7. Czuchów Sklep

       

      07:10

       

      15:43

      8. Czuchów Cmentarz

      07:13:00

       

      15:40

      9. Czuchów ul. Szewczyka 7

      07:15:00

       

      15:38

      10. Czuchów ul.Rybnicka 42

      07:17:00

       

      15:36

      11. Leszczyny ul. Polna 8

      07:18:00

       

      15:35

      12. Leszczyny obok Pizzerii Miketa

      obok Pizzerii Miketa

      07:24:00

       

      15:31

      13. Leszczyny przystanek na Konopnickiej

      07:26:00

       

      15:29

      14. Leszczyny Szkoła

       

      07:30:00

       

      15:25

      11. Leszczyny Stare przystanek

      07:35:00

       

      15:20

      12. Przegędza Szkoła

       

      07:40:00

       

      15:15:00

    • Parada Jasełek
     • Parada Jasełek

     • Gratulujemy I miejsca w Paradzie Jasełek

      Dnia 16.01.2019r. w CKE w Czerwionce-Leszczynach odbyła się XVIII Parada Jasełek organizowana przez Szkołę Podstawową w Stanowicach. Z przedstawieniem jasełkowym pt. „Cud Narodzin” wspaniale zaprezentowali się uczniowie z naszej szkoły zdobywając I miejsce w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jury doceniło walory artystyczne przedstawienia, profesjonalną grę aktorską oraz przesłanie spektaklu. Wszystkim młodym aktorom zaangażowanym w przygotowanie jasełek serdecznie dziękujemy i życzymy zapału do kolejnych przedstawień teatralnych.

      B. Bańczyk, M. Chrost, A. Smołka

      Zapraszamy do galerii

       

    • Ogród Sensoryczny
     • Ogród Sensoryczny

     • Stworzymy dla dzieci Ogród Sensoryczny! - W pierwszym etapie - WODA
      Prosimy o Wasze głosy!
      Wystarczy zrobić zakupy w Tesco, a otrzymany w kasie żeton wrzucić do naszej urny: Dziecięcy Świat Zmysłów - Woda. Możesz głosować na ten projekt w następujących sklepach: Czerwionka Leszczyny Furgoła 6D, Łaziska Górne Dworcowa 24a, Mikołów Młyńska 7, Orzesze Wiosny Ludów 1C

      Projekt dofinansowany z programu " Decydujesz, pomagamy"

      Szczegóły: https://tesco.pl/pomagamy/


      Dziękujemy

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
   • zssczerwionka-leszczyny@wp.pl
   • (+32) 431-29-91
   • ul. Przedszkolna 1 44-238 Czerwionka-Leszczyny Poland
  • Logowanie