• Plener malarski RÓŻE
     • Plener malarski RÓŻE

     • 9 maja 2016 roku odbył się Plener Malarski Róże. Plener współorganizowało we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych  Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Stowarzyszenie – Jestem. Towarzyszył on II  Turniejowi Jednego Wiersza o Różę Stanisława Krawczyka.

      Celem Pleneru było miedzy innymi uświetnienie obchodów Powiatowego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych w Jubileuszowym 25 – roku działalności Zespołu Szkół Specjalnych. To bardzo atrakcyjne zdarzenie artystyczne nie tylko promuje działalność POPP, ale ukazuje również możliwości współpracy placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi. Najcenniejszym okazało się spotkanie młodzieży utalentowanej plastycznie i malowanie przy jednym blejtramie z niepełnosprawnym kolegą, koleżanką. Dzięki obecności wśród młodych twórców artystów plastyków o bogatym doświadczeniu pana Andrzeja Marek, pana Czesława Fojcika, pani Agnieszki Snopek oraz pana Grzegorza Smołki Plener nabrał charakteru pouczającego warsztatu i zakończył się powstaniem 12 przepięknych prac na prawdziwych podobraziach o wymiarach imponujących 50x70 techniką malarstwa akrylowego. Pracę 24 uczestników z zainteresowaniem obserwowała Dyrektor POPP Joanna Rzymanek. Dzieci reprezentowały 7  następujących kół plastycznych: koło z Czernicy pod kierunkiem instruktora Iwony Kwiatoń, koło z Czernicy pod kierunkiem instruktora  Marka Graniecznego, koło ze Szczerbic pod kierunkiem Marka Graniecznego, koło z Jejkowic pod kierunkiem instruktora Barbary Araszkiewicz, koło z Książenic pod kierunkiem instruktora Krystyny Szulc, koło z Czerwionki- Leszczyn z Zespołu Szkół Nr 2  pod kierunkiem instruktora Ewy Bartoszek oraz koło z Czerwionki- Leszczyn z Zespołu Szkół Specjalnych pod kierunkiem instruktora Marii Kala.

      Plener nie miał charakteru konkursowego a wszyscy uczestnicy otrzymali albumowe wydanie promujące ziemię rybnicką oraz drobne materiały plastyczne, kredki, długopisy. Oczywiście Dyplomy uczestnictwa i żywe róże dla swoich mam, które mogą być dumne z wrażliwych i utalentowanych dzieci. Upominki ufundowało Starostwo Powiatowe oraz Burmistrz GiM Czerwionka- Leszczyny. O słodki poczęstunek i orzeźwiające soczki zadbał organizator oraz jedna z mam pani Ewa Szczęsny.

      Wszystkim wspierającym to wyjątkowe zdarzenie artystyczne serdecznie dziękujemy.

      Dziękuję za pomoc kol. Wandzie Kurpanik, kol. Justynie Bugdoł oraz kol. Marzenie Bartoszek.

      Instruktor POPP Maria Kala

    • Finał 2. Turnieju Jednego Wiersza
     • Finał 2. Turnieju Jednego Wiersza

     • 9 maja br. odbyła się druga edycja Turnieju Jednego Wiersza „O Różę Stanisława Krawczyka”. Na konkurs wpłynęło 41 prac z 5 placówek oraz od twórców indywidualnych.

      Jury w składzie: Natalia Kuś, Małgorzata Michalska – Grzywna, wyłoniło 20 finalistów.

      Pierwszą nagrodę i statuetkę zdobyła Sonia Zimek, gimnazjalistka Zespołu Szkół im. Weroniki Sherborne w Czerwionce – Leszczynach.

      Drugie miejsce przyznano Andrzejowi Sochackiemu.

      Trzecie miejsce otrzymała Anna Rakoczy, uczennica Gimnazjum nr 2 im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Czerwionce – Leszczynach.

      Przyznano również trzy równorzędne wyróżnienia  (Małgorzata Tkocz, Izabela Malarz, Mariusz Wróbel) oraz Nagrodę Publiczności (Izabela Malarz).

    • Powiatowy Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych
     • Powiatowy Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych

     • Zapraszamy na obchody Powiatowego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się w dniach 09 - 13 maja 2016r. Patronat honorowy nad obchodami objęli: Starosta Powiatu Rybnickiego oraz Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a Radio 90 objęło je patronatem medialnym.
    • Dzień Ziemi "Palący problem - niska emisja"
     • Dzień Ziemi "Palący problem - niska emisja"

     • DZIEŃ ZIEMI „Palący problem – niska emisja”

      Piątek 22.04.2016

      Już po raz 22. w naszej Szkole zorganizowany został Dzień Ziemi. Tegoroczny problem ekologiczny to niska emisja. W porannym apelu okolicznościowym wzięła udział cała szkoła. Następnie starsze klasy udały się na zajęcia w terenie. Odwiedziły gospodarstwo domowe, w którym znalazły zastosowanie wielorakie rozwiązania techniczne pozwalające na maksymalną redukcję kosztów energetycznych związanych z ogrzewaniem, a także ciepłą wodą. W gospodarstwie zainstalowano kolektory słoneczne, baterie fotowoltaiczne, samooczyszczające szambo, własne ujęcie wody. Uczniowie podziwiali przemyślane, piękne nasadzenia roślin oraz innowacyjne rozwiązania techniczne jak podgrzewany taras.

      Dziękujemy Gospodarzom ekologicznego domku i życzymy dalszej pomyślnej realizacji interesujących zamierzeń.

      Korzystając z pracowni multimedialnej, uczniowie zaznajomili się z tematyką niskiej emisji oglądając film informacyjny, a także zostali zaproszeni do Indywidualnego  Konkursu Ekologicznego dotyczącego zanieczyszczeń powietrza. Wyniki Konkursu poznamy niebawem.

      Działaniem  towarzyszącym akcji Dnia Ziemi było założenie rabaty różanej przy szkole  – 25 krzewów różanych na 25- lecie szkoły. Rabata jest inicjatywą i prezentem dla Zespołu Szkół Specjalnych  od Stowarzyszenia- Jestem z okazji Jubileuszowego Roku. Róże do tego przedsięwzięcia przekazały:

      Gospodarstwa Szkółkarskie Państwa Małgorzaty i Grzegorza Zdun oraz

      Pan Grzegorz Stybuła Szkółka Róż Rozaria

      Substrat torfowy otrzymaliśmy od Pani Haliny Świderskiej Ogrody XXI wieku z Rybnika

      Rabatę zaprojektowali i wytyczyli uczniowie trzeciej klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

      Trudne prace ziemne wykonali  sympatycy Stowarzyszenia – Jestem Panowie: Michał Bądyra, Marian Burzyk, Jan Kala.

      Za pomoc w powyższym przedsięwzięciu serdecznie dziękujemy.

      Rabata różana jako antidotum zanieczyszczonego powietrza uwieńczyła tegoroczne obchody Dnia Ziemi. 

       

      Maria Kala

    • Spotkanie integracyjne "Wiosna wokół Nas"
     • Spotkanie integracyjne "Wiosna wokół Nas"

     • Dnia 20 kwietnia odbyło się w naszej Szkole spotkanie integracyjne z uczniami z Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku pod hasłem: "Wiosna wokół Nas". Uczniowie z autyzmem wspólnie z uczniami klasy 4-5u naszej szkoły wykonywali wiosenne kartki i grali na instrumentach muzycznych.

      Nawiązała się współpraca i propozycje ciekawych spotkań. Inicjatorkami spotkania były: Alina Karaszewska, Agnieszka Nowak i Beata Frycz.

    • Międzyszkolny konkurs "Praktyczna Pani, praktyczny Pan"
     • Międzyszkolny konkurs "Praktyczna Pani, praktyczny Pan"

     • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "PRAKTYCZNA PANI PRAKTYCZNY PAN"

      W dniu 12 kwietnia br. odbył się w naszej szkole I Międzyszkolny Konkurs Praktyczna Pani Praktyczny Pan. Konkurs skierowany był do uczniów klas gimnazjalnych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.

      Do naszej Placówki przyjechali koledzy i koleżanki z Knurowa i Żor z opiekunkami - paniami Justynami. W sumie z naszymi klasami w konkursie brały udział 4 grupy. Uczniowie, opiekunowie, wolontariusze i prowadzący konkurs bardzo dobrze się bawili.

      Quiz składał się z części teoretycznej i praktycznej. Oprócz testu wyboru uczniowie musieli samodzielnie wykonać szereg zadań. Były to zadania związane  z pocztą sklepem, kuchnią, samoobsługą a także zasadami I pomocy. Dość powiedzieć, że przewidziany czas (ok 2,5 godz) - nie wystarczył. Uczniowie nie chcieli się rozstać a opiekunowie, którzy zostali powołani do jury- również. Po zakończonym konkursie wszyscy gremialnie stwierdzili, by kontynuować pomysł w przyszłym roku.

      W pracach grup a także w obsłudze technicznej pomagali, jak zwykle wolontariusze z Gimnazjum nr 2.

      Wszystkim, którzy w jakiś sposób przyczynili sie do zorganizowania konkursu
      w tym sponsorom - dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku.

       

    • Msza Jubileuszowa
     • Msza Jubileuszowa

     • Msza Jubileuszowa ZSS im. W.Sherborne w Leszczynach

      3 kwietnia 2016r. w Święto Bożego Miłosierdzia dziękowaliśmy Dobremu Bogu za jubileusz 25 lecia ZSS im. W. Sherborne. Podczas tej uroczystej Mszy Świętej, którą odprawił Ksiądz Proboszcz, wyraziliśmy nasze szczere podziękowania za ogrom łask, które otrzymaliśmy na przestrzeni tych 25 lat.

      „Tobie Jezu Miłosierny, zawierzamy dziś losy naszej szkoły, wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników. Prosimy błogosław nam na dalsze lata.”

      Barbara Bańczyk

    • II Powiatowy Konkurs Plastyczny "Jezu ufam Tobie"
     • II Powiatowy Konkurs Plastyczny "Jezu ufam Tobie"

     • II Powiatowy Konkurs Plastyczny "Jezu ufam Tobie"

      W piątek 01.04.2016r. odbył się II Powiatowy Konkurs Plastyczny o Tematyce Religijnej pt. „JEZU UFAM TOBIE”. Uczestnicy konkursu najpierw w wielkim skupieniu obejrzeli spektakl  teatralny o św. Faustynie a później przez 90 minut malowali jej portret.

      Do konkursu przystąpiło 20 uczniów z klas 4-6 SP oraz uczniowie ze szkół specjalnych. Komisja konkursowa  wyłoniła I , II, i III miejsca w dwóch kategoriach: szkół podstawowych oraz szkół specjalnych oraz przyznała wyróżnienia.
      Przewodniczącą jury była p. Joanna Rzymanek - dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, a członkami jury była p. Beata Pietrek–  nauczyciel plastyk, instruktor koła plastycznego Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz p. Maria Kala – instruktor koła plastycznego POPP i współorganizator konkursu.

      I miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła Edyta Ptaszek z ZS w Rydułtowach, II miejsce w tej samej kategorii zdobyła Monika Jes z SP nr 3 w Leszczynach i III miejsce otrzymała Alicja Tokarczyk z SP nr 1 w Leszczynach.

      W Kategorii szkół specjalnych I miejsce otrzymała Agata Hildebrandt z ZSS w Leszczynach, II miejsce Dawid Stępnicki z ZSS w Żorach oraz III miejsce Magdalena Gauza z ZSS w Leszczynach.

      Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

      Barbara Bańczyk, Maria Kala

    • Kiermasz Wielkanocny
     • Kiermasz Wielkanocny

     • Jak co roku w Wielki Piątek 25 marca i w Wielką Sobotę 26 marca 2016 r. we współpracy z Zespołem Charytatywnym  oraz dzięki życzliwości Księdza Proboszcza, w parafii pod wezwaniem A. Boboli w Leszczynach odbył się kiermasz wielkanocny.  Dochód ze sprzedaży „Chlebków Wielkanocnych”  będzie przeznaczony na turnus rehabilitacyjny organizowany przez ZSS im. W. Sherborne. Gorąco dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to dzieło a szczególnie wolontariuszom z Gimnazjum nr 2, za poświęcony czas i serce włożone w pomoc przy pakowaniu i sprzedawaniu chlebków wielkanocnych.

      Organizatorzy

    • Wystawa muszli
     • Wystawa muszli

     • WYSTAWA MUSZLI W ZSS im. W. Sherborne w Leszczynach

      Udała nam się wystawa. Lubimy metody eksponujące. Poprzednie dwie były przygotowane w ramach projektów edukacyjnych przez naszych gimnazjalistów. Pokaz multimedialny połączony w przeżyciem nosił nazwę „Żywe obrazy” i polegał na odtworzeniu ustawienia i przeżyć postaci ze znanych dzieł malarskich. Ostatnio zaś prezentowaliśmy uczniowską wystawę o sprzętach domowych i warsztatowych naszych przodków.

      Tym razem swoje zbiory pokazali uczniom nauczyciele - kolekcjonerzy muszli: Ewelina Burzyk, Grzegorz Smołka, Karina Tomasik i Agnieszka Wowra. Przynieśli swoje zbiory i wystawili je w sali nr 7. Wystawę przedłużono o jeden dzień, bo chcieli ją zobaczyć uczniowie zaprzyjaźnionego gimnazjum. Eksponatów jak zawsze można było dotykać. To nic, że kilka doznało uszczerbku. Oprócz muszli, których naliczono około dwieście, wyeksponowano inne cuda: zęby ryby z rodziny piraniowatych Piaractus; zasuszoną rybę rozdymkę; pąkle i koralowce; odwłok kraba; rozgwiazdy; pumeksy i gąbki; sól z Morza Martwego i polskie bursztyny. Były sieci i liny. Można było przymierzyć sprzęt nurkowy: pianki, maski, fajki, płetwy, nawet rękawicę i czapkę. Co silniejsi podnosili pas z balastem nurkowym. 

      Były akwaria, marynistyczne prace dzieci, pamiątki muszlowe przywiezione znad jakiegoś morza: zakupione i te zrobione. Była tablica z przykładami węzłów żeglarskich i świece znakomicie imitujące muszle. Po przystawieniu do prawdziwej, tylko knot zdradzał, która jest z wosku. Znalazła się też mydlana muszelka.

      Choć nie pomyślano o wrażeniach muzycznych wystawy (a dysponujemy nagraniami szumu morza z kolekcji płyt „Dźwięki natury” wykorzystywanych już przez nas podczas zajęć talasoterapii w czasie projektu „Pomaluj mi świat”), zmysł słuchu pieścił  odgłos małej fontanny. Można było więcej wyeksponować, jednakże trzydniowa wystawa (21-23 marca) spełniła nasze oczekiwania: stała się wydarzeniem. Miło słyszeć: „Brawo!” A jeśli Brawo, to Bis. Ale to już będzie inna ekspozycja. 

       

    • Przypomnienie zasad przynoszenia urządzeń elektronicznych do Szkoły.
     • Przypomnienie zasad przynoszenia urządzeń elektronicznych do Szkoły.

     • Przypominamy wszystkim rodzicom i opiekunom:
      Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.
    • Misterium Męki Pańskiej
     • Misterium Męki Pańskiej

     • PORANEK WIELKANOCNY - 23 MARZEC 2016

      23 MARCA 2016 r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie wielkanocne pt. „Misterium Męki Pańskiej”. Grupa teatralna „Zetki” zmierzyła się z nowym wyzwaniem w postaci teatru cieni. Młodzi aktorzy wczuwając się w mękę, ból i cierpienie Pana Jezusa, niosąc krzyż, włożyli ogromny wysiłek, by upodobnić się do naszego Zbawiciela. Wzruszenie, które ogarnęło oglądających, było wyrazem miłości i wdzięczności Jezusowi za Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Żyć miłością na ziemi- to znaczy-wraz z Jezusem piąć się na Kalwarię. Patrzeć na krzyż jak na skarb!

      Organizatorzy: A. Smołka, M. Chrost, B. Bańczyk

    • Droga Krzyżowa w Golejowie
     • Droga Krzyżowa w Golejowie

     • W piątek 11.03.2016r. dziękując Dobremu Bogu za jubileusz 25-lecia szkoły, wyruszyliśmy do Golejowa, by rozważać  mękę Pana Jezusa.  

      Wraz z Ks. Proboszczem K. Fulkiem, idąc śladami naszego Pana, dziękowaliśmy Mu za wszystkie łaski, którymi zechciał nas obdarzyć. Rozważania drogi krzyżowej opierały się na tekstach z Dzienniczka s. Faustyny i z Pisma Św. Tak jak Pan Jezus mówił do s. Faustyny, tak również i dzisiaj mówi do nas: „Najmilsza jest Mi ta dusza, która wierzy mocno   w dobroć Moją i zaufała Mi zupełnie; obdarzam ją swoim zaufaniem i daję jej wszystko, o co prosi”

    • Śniadanie Wielkanocne w SPdP
     • Śniadanie Wielkanocne w SPdP

     •       Tradycyjnie jak co roku klasy SPdP p. Martyny Chrost i  p. Agnieszki Smołki przygotowały śniadanie wielkanocne. Uczniowie samodzielnie nakryli do stołu potrawami, które wcześniej przygotowali. Takie spotkanie to przede wszystkim nauka obierania, krojenia i estetycznego podawania posiłku. Po złożonych życzeniach i podzieleniu się jajkiem wszyscy wspólnie zasiedli do stołu, by w miłej atmosferze poopowiadać sobie o tradycjach świątecznych obchodzonych w naszych rodzinach. Serdeczne życzenia składamy naszym rodzinom.

    • Wystawa muszli
     • Wystawa muszli

     • 21 i 22 marca w godzinach od 9.00 do 14.00 w sali nr 7  można zobaczyć wystawę muszli morskich. Zapraszamy chętnych.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
   • zssczerwionka-leszczyny@wp.pl
   • (+32) 431-29-91
   • ul. Przedszkolna 1 44-238 Czerwionka-Leszczyny Poland
  • Logowanie